Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
”Opportunity Training Centre” i Sierra Leone sikrer værdighed og selvforsørgelse for mennesker med handikap, IUG bistår med at udvikle centeret

”Opportunity Training Centre” i Sierra Leone sikrer værdighed og selvforsørgelse for mennesker med handikap

I 1994 blev organisationen, der i dag hedder ”Opportunity Training Centre” (OTC) oprettet. Organisationen blev oprettet som reaktion på den blodige borgerkrig i Sierra Leone, og havde til formål at støtte mennesker med handikaps’ mulighed for overlevelse, da disse ellers ofte blev overladt til rebellernes grusomheder. Mange civile kom ud af krigen med et eller flere handikaps, idet de lokale krigsherrer anvendte afhugning af lemmer som afstraffelsesmetode, hvis man ikke ville meldte sig under deres faner.

Som krigen og urolighederne i regionen eskalerede blev det meget vanskeligt at modtage nødhjælp og organisationen ændrede karakter til det den er i dag: Opportunity Training Centre, hvor fokus nu var hjælp til selvhjælp. Organisationens oprindelige fokus hvilede på at støtte og hjælpe den meget store befolkningsgruppe som har overlevet polio, og som deraf lever med alvorlige mén. I dag inkluderer OTC dog alle former for mennesker med handikap ved at tilbyde træning og jobs inden for en række forskellige sektorer: elektronik og elektroniske reparationer f.eks. på mobiltelefoner, tv og radio, frisør- og skrædderfaget, metal- og smedearbejde samt træning i læse- og regnefærdigheder. Træningen skaber et levegrundlag for denne befolkningsgruppe som lever med handikaps og sikrer dem et værdigt liv.  

I et fattigt land som Sierra Leone ligger inklusion af mennesker med handikaps og sikring af disses basale rettigheder langt fra de verdensmål som der er nedfældet i FNs konvention om rettigheder for personer med handikap. OTC og dens energiske grundlægger Ekundyor Scotland er derfor med til at mindske den sociale deroute og total neglet af mennesker som lever med et eller flere handikap i Sierra Leone. Igennem træning og jobmuligheder skabes et levegrundlag som styrker deres familiers økonomiske formåen, men ligeså vigtigt styrkes værdigheden ved mulighed for selvforsørgelse. OTC søger at være inkluderende overfor alle med et socialt økonomisk behov, hvorfor borgere som ikke lever med handikaps, også har mulighed for at modtage træning og arbejde for organisationen.  

Organisationens leder Ekundyor Scotland, som selv er polio-overlever og sidder i kørestol, har mange visioner for fremtiden. Han mener, at det er vigtigt hele tiden at udvikle sig og følge med tiden, som eksempelvis at kunne følge med den rivende udvikling inden for elektronik og mobiltelefoni. Det er ikke nok at være stillestående og slå sig tilfreds med hvad man har og kan, derimod drømmer han om, at udvide organisationen til at inkludere computertræning og få nyt udstyr til reparation af elektroniske enheder (fladskærme, bærbarer, smartphones etc.). Men også inden for de mere traditionelle felter som syning og metalarbejde ser han muligheder for at modernisere sig, eksempelvis ved at bruge nye typer af symaskiner og svejseapparater. For at oprethole at organisationen fremadrettet kan sikre en indkomst for deres ansatte, er det nødvendigt at tilbyde de services der bliver efterspurgt i det omkringliggende samfund; dette er til glæde for både de mennesker som lever med handikaps og for de mennesker der gør brug af deres services. 

             

 

IUG afholder projektopstartsmøde til projektet: Handicap skills training Center d. 23. februar kl. 19-22 i Cortx park,Odense. Projektet skal udvikle og støtte OTC. Alle som er interesserede i opstart af projektet er velkomne. Tilmeld dig via mail: ck@iug.dk.

 

Vel mødt. 

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.