Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Nyt fokus på plast i verdenshavene

Ingeniører Uden Grænser sætter nu fokus på opsamling af plast i verdenshavene i et nyt samarbejde med virksomheder inden for affaldsplast-industrien. I løbet af de næste 10 år kan mængden af affald i oceanerne ende med at være fordoblet. Problemet er i dag så stort, at fiskebestandene blandt andet i Indonesien og Indien dør ud, og fiskerne ender med at indsamle affald i stedet. Vandløb, som millioner af mennesker er afhængige af til daglig drikkevand og fiskeri, er ekstremt forurenede og overfyldt af affald.

Et pilotprojekt er nu i gang i Odense Å hvor DESMI Ro-Clean A/S, verdens fremmeste producent af produkter til kontrol af oliespild, tester en stationær, low-tech løsning hvor affaldet flyder fra vandløbet mod en sluse, så det kan sorteres og genbruges. Andre løsninger indebærer, det der ligner fisketrawlers og en hulske, som gør brug af skraldets evne til at flyde og strømmen i vandet til at samle skraldet sammen.

Målet med samarbejdet er at skabe en fælles indsats, på tværs af virksomhederne, så praktiske løsninger kan implementeres sidst på året. Udfordringen ligger i at starte initiativet hos lokalbefolkningen og informere dem om nødvendigheden ved at genoprette lokalmiljøet.

  

Billedet er taget på Jakarta Beach tidligt 2017

Billedet er taget på Jakarta Beach tidligt 2017

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.