Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Ny viden og sparring i Masterclass om fattigdom og klimaforandringer

Træer beskytter mod erosion

 

Det er velkendt at klimaforandringerne rammer de fattigste hårdest. De lever oftere i fare for sygdomme, oversvømmelser, brande og mudderskred. Samtidigt er de mere udsatte i forhold til effekterne af klimaforandringerne, blandt andet fordi de har begrænset adgang til at imødegå truslerne ved for eksempel at bygge bedre huse eller få forbedret infrastrukturen.

I 2020 gik vi sammen med tre andre danske NGO’er om at afholde en Masterclass med støtte fra Globalt Fokus. Formålet var at tilføre viden til vores organisationer og frivillige omkring sammenhængen mellem fattigdom og klimaforandringer og hvordan det kan inkorporeres endnu mere i vores arbejde og projekter.

 

EA&HR in the field

EA&HR in the field

EA&HR arbejder blandt andet med at styrke borgerinvolvering, med effektive og ressource-effektive byggemetoder og med undervisning i arkitektur og samfundsvidenskab. 

 

 

De fire organisationer – Arkitekter Uden Grænser, DIB, EAHR (Emergency Architecture & Human Rigths) og Ingeniører Uden Grænser arbejder alle i større eller mindre omfang med infrastruktur, bygninger, fattigdomsbekæmpelse og klimaforandringer. De har derfor store overlap i deres aktiviteter, men alligevel bredde nok til at give gensidig inspiration. Simon L. Græsbøll Iversen fra DIB fortæller:

– Jeg har fået stort udbytte af at sidde i et rum med 30 andre og snakke om samme problematik, men med vidt forskellige briller på. Der var både ingeniører, arkitekter og geografer som har kunnet give en anden vinkel på tingene, end jeg har med min baggrund i humaniora.

 

Vi har mange projekter i lille skala, som også har lille impact. Men vi ser også mere og mere på jordrettigheder og byudvikling og her er der større muligheder for at få en større effekt.

Anton Ryslinge, formand for bestyrelsen i Arkitekter Uden Grænser 

 

I forløbet har organisationerne arbejdet med deres egne cases og det har gjort problemerne nærværende, men det har også gjort. at den nye viden hurtigt kunne omsættes, fortsætter Simon L. Græsbøll Iversen.

– Vi har kunnet tage den nye viden ind i udformningen af et nyt projekt i Nepal. Det har givet os flere værktøjer og bedre forudsætninger for at fokusere og gøre en kommende ansøgning og projektbeskrivelse skarpere i forhold til arbejdet med fattigdomsbekæmpelse og klimaforandringer. 

Men det har også haft betydning for måden at tænke udviklingsarbejdet for organisationerne.

For Anton Ryslinge, formand for bestyrelsen i Arkitekter Uden Grænser, har det givet ham og organisationen anledning til nogle refleksioner over, hvordan man kan øge effekten, af det arbejde der bliver lavet i NGO’erne. 

– Vi har mange projekter i lille skala, som også har lille impact. Men vi ser også mere og mere på jordrettigheder og byudvikling og her er der større muligheder for at få en større effekt.

Byudvikling er nemlig meget relevant når man taler om fattigdom og klimaforandringer, forklarer Anton Ryslinge:

– Enhver ekstern påvirkning, som tørke, fejlslagen høst eller oversvømmelser, kan påvirke sårbare byområder voldsomt. Derfor har det også en stor effekt, hvis man får lavet noget der er bedre, for eksempel veje der har en stormflodssikring eller urban farming. Og her er der oplagte koblinger mellem klimatilpasning og byudvikling.

 

Forskellene mellem organisationerne har dog ikke kun været en styrke. For nogle af organisationerne har det også været en udfordring at få omsat den nye viden. Det kræver noget af både de frivillige og af organisationerne

– Man skal have ressourcer til at få læringen ind i projekterne, forklarer Anton Ryslinge. Så det kræver en organisation med ressourcer og en portefølje af projekter af en vis størrelse, så den nye viden hurtigt kan indarbejdes i forskellige kontekster.

 Det var målet at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres frivillige i forhold til at forstå sammenhængen mellem fattigdom og klimaforandringer i en lokal kontekst og desuden at arbejde med at bruge og udvikle lokal viden og knowhow. Der var 25 studerende der deltog og de blev undervist af eksperter fra Oxford University, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, andre NGO’er fra Danmark og udlandet.

 

Foto: Johan Mottelson

Arkitekter Uden Grænser arbejder med byudvikling i blandt andet Mozambique. Der er en tæt sammenhæng mellem klimatilpasning i sårbare bymiljøer og fattigdombekæmpelse. Foto: Johan Mottelson

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.