Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG beredskabsteam i Nepal efter jordskælv i 2015

Ny praktikant i IUG, Rune Poulsen

Jeg studerer Katastrofe- og Risikomanagement på Metropol. Jeg har været heldig at få praktikplads ved IUG, hvilket harmonerer godt med mit fokus på forebyggende beredskabsarbejde. Jeg skal i perioden frem til årsskiftet lave en snorlige konceptualisering af IUGs beredskabsindsatser i katastrofeområder. Det endelige produkt skal medvirke til at sikre klare linjer når katastrofer rammer ude i verden, og IUG skal indsættes hurtigt. Det er en stor opgave, som jeg har set meget frem til!

Vidste du at...

IUG sammen med den lokale organisation Karwan Development Foundation (KDF) har udbredt et unikt advarselssystem, mod oversvømmelser i Pakistan