Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUGs nye bestyrelse for 2017

Ny formand for Ingeniører uden Grænser

Bent Michael Nielsen blev d. 11. maj 2017 ved IUGs generalforsamling valgt som ny formand for Ingeniører uden Grænser (IUG). Han overtager formandskabet fra Steen Frederiksen, der de seneste ti år har stået i spidsen for at udvikle IUG til en stærk teknisk-humanitær organisation.

IUG blev stiftet i 2001 og havde dengang primært fokus på at yde teknisk støtte til andre og større ngo’er. I dag driver organisationen egne partnerskaber i syd med hovedfokus på lokale projekter, hvor tekniske bistand og viden stilles til rådighed pro bono med henblik på at sikre lokal forankring og varige, langsigtede løsninger.

Under Steen Frederiksens formandskab har IUG fået over 1000 nye medlemmer, så organisationen i dag har mere end 1200 medlemmer, hvoraf ca. 250 er studerende.

”IUG blev kun bedt om bistand når andre ngo’er havde udtømt deres egne ressourcer. Derfor besluttede vi i 2009 parallelt at udvikle vores egne projekter samt danne egne hold og en projektledelsesstruktur, hvor vi i dag kan yde teknisk-humanitær og bæredygtig bistand”, udtaler Steen Frederiksen.

Ny formand vil sætte fokus på kompetenceopbygning og kommunikation

Som ny formand vil Bent Michael Nielsen tage afsæt i sin årelange erfaring med fagteknisk humanitært arbejde. Bent Michael Nielsen har tidligere været ansvarlig for gennemførelsen af humanitære projekter via Rotary samt været formand i henholdsvis: Ingeniørforeningen (fagteknisk netværk) IDA HVAC og Danvak.

Bent Michael Nielsen har været aktiv i IUG siden 2013. Han vil i sin formandsperiode sikre, at IUG fortsat formår at balancere de tre elemeter: Personfaglig ekspertise, skabelse af projekter og donationer til projekter. Desuden vil han styrke IUGs fokus på kompetenceopbygning og kommunikation.

”Vi skal blive bedre til at synliggøre den betydning de tekniske løsninger har i forhold til at skabe lokale og bæredygtige løsninger, der bidrager til opfyldelsen af FN’s Verdensmål. Vi skal også fokusere endnu mere på videnoverførsel – ikke kun mellem nord og syd – men også imellem generationer, da vi er en frivilligbaseret organisation, hvor yngre og mere uerfarne og ældre mere erfarne mødes i et fælles projekt,”, siger Bent Michael Nielsen

Bent Michael Nielsen og Steen Frederiksen 

 

I 2017 består bestyrelsen af:

 • Bent Michael Nielsen, formand
 • Merete Them Kjølholm, kasserer
 • Palle Beck Thomsen
 • Sarah Maria Bech Johansen
 • William Ryevad
 • Anette Pedersen 
 • Ole Winter Nielsen 
 • Jens Clausen
 • Frank Hansen 
 • Robert Arpe, suppleant
 • Anders Ilsøe, suppleant 
Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.