Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Generalforsamlingen blev afholdt 14. maj 2019 i IDA Conference.

Ny bestyrelse i IUG og referat af generalforsamlingen

Til generalforsamlingen i Ingeniører Uden Grænser 14. maj 2019 blev en ny bestyrelse valgt og Bent Michael Nielsen genvalgt som formand. Her blev igen set tilbage på et år med det højeste aktivitetsniveau nogensinde og mange aktive projektgrupper. Bestyrelsens tanker om processen med IUG’s strategi fra 2020 blev også fremlagt.

Læs referatet fra generalforsamlingen.

Til det konstituerende møde i bestyrelsen den 21. maj blev Louise Isafold valgt som ny kasserer. Per Jacobsen og Merete Them Kjølholm er hhv. næstformand og næstforkvinde.

Den 18. juni er Maren Egedorf indtrådt som suppleant i bestyrelsen, da der efter generalforsamlingen var ledige pladser. Maren er lektor på Katastrofe- og risikomanageruddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Om sin motivation siger hun: ”Jeg er tilhænger af, at både nødhjælp og udviklingshjælp defineres i et samarbejde med de mennesker interventionerne er tiltænkt og, at den baseres på de behov de definerer. Det betyder også, at jeg tænker på tværs af kort- og langsigtede projekter, på tværs af nødhjælps- og udviklingsprojekter, og på tværs af faggrænser og sektorer. Det oplever jeg også, at IUG gør og vil. Det er det, der inspirere mig i samarbejdet, og det jeg håber at kunne være med til at styrke yderlige som suppleant i IUG’s bestyrelse”.

I 2019 består bestyrelsen derfor af:

 • Bent Michael Nielsen, formand
 • Merete Them Kjølholm, næstforkvinde
 • Per Jacobsen, næstformand
 • Louise Isafold, kasserer
 • Anders Hegelskov
 • Anette Petersen
 • Lars Kierulff Munk
 • Nanna Lee Thusgaard
 • Palle Beck Thomsen
 1. suppleant: Jan Østrup
 2. suppleant: Maren Egedorf

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på

Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? En sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand.