Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Etablering af brønd i Sierra Leone 2011

Millioner har ikke tid til at vente på strukturelle forandringer – IUGs indlæg til Altinget.dk

IUG arbejder med livsforbedrende teknisk humanitær bistand, der skaber reelle forandringer her og nu i de lokalsamfund de arbejder i. Missionen er ikke at lægge afstand til en udvikling med fokus på fundamentale strukturelle demokratiske forandringer, men at lave håndgribelige og effektive livsforbedrende tiltag i en anerkendelse af, at millioner af fattige samfund verden over ikke kan eller vil vente på en langsigtet strukturel samfundsændring, eller på at en kommende købedygtig mellemklasse vil trække dem ud af fattigdom. Adgang til rent vand, til et latrin og til elektricitet er helt basale elementer verdens fattigste skal have adgang til for at kunne blive en aktiv del af egen udvikling.

I den nye danske søgen efter en mere kombineret tilgang til udvikling, hvor det traditionelle fokus på demokratisering og gennemsigtighed kombineres med nye fokusområder som sikkerhed, flygtninge/migrantstrømme med værkstøj som styrket lokalt erhvervsliv og markedsadgang, er det vigtigt at holde de enorme ”øer” af ekstrem fattigdom der stadig eksisterer for øje. Her er det er helt basale livsforbedrende tiltag der skal tilvejebringes, for at der overhovedet er grobund for en økonomisk eller anden udvikling. En ”balanceret” tilgang hvor innovativ markedsorienteret tilgang kombineres med ”back to basic” er derfor stadig nødvendig - det vil jo være umådeligt blåøjet kun at tro at Maslowske behovspyramide er et rigt vestligt fænomen.

IUG har som mission netop at tilvejebringe disse basale livsbetingelser for socialt og økonomisk marginaliserede samfund i de lande, hvor organisationens medlemmer stiller deres teknisk faglige viden til rådighed pro bono. IUG arbejder ud fra en vision om, at de mindre lokale samfund skal gøres til aktive og drivende kræft i egen udvikling – ”hjælp til selvhjælp” via en kombination of lokale tekniske løsninger og uddannelse.

Med det største antal flygtninge og immigranter nogensinde vil det være oplagt at konkludere at verdens fattigste ikke venter på at manna også kommer til dem – de søger den selv, og vælger derfor en usikker og farlig færd som immigranter. IUGs medlemmer arbejder parallelt med de mere langsigtede internationale udviklingsmål, og søger at støtte op om disse med konkret liveforbedrende humanitær bistand der gør en forskel her og nu. Demokrati og borgerinddragelse skal styrkes som en central del af det internationale samfundsbidrag til udvikling, men livsforbedrende tiltag må og skal implementeres parallelt for at de mange millioner som lever i den yderste fattigdom og sårbarhed ser en fremtid i egne lande og samfund.

Et eksempel er et land som Sierra Leone i Vestafrika, hvor kun 26 af befolkningen i landområderne har adgang til rent vand og kun 6 % af landbefolkningen har adgang til sanitære forhold (latriner). Landbefolkningen står stort set også uden elektricitet, da kun 10 % af befolkningen har adgang til energi og det er hovedsageligt i hovedstaden Freetown. Konsekvensen af denne mangel på helt basale livsvilkår er forarmede landområder med et sundhedssystem der reelt er brudt sammen, hvor mødre/børnedødeligheden er en af de højeste i verden. Overlever du de første leveår er forventningen, at du bliver ca. 48 år gammel og du vil højst sandsynlig leve under fattigdomsgrænsen (70 % af befolkningen lever under denne). Og så er det man spørger sig selv – hvem ville ikke søge lykken et andet sted, og hvilken familie ville ikke sende den ældste søn mod grønnere græsgange.

 

Læs artiklen i Altinget Udvikling 

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.