Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Med teknologi og rådgivning styrker IUG småbønders produktion og salg – fokus på værdikæder for fattige producenter

IUG har i januar 2017 sendt et team bestående af Rune Holse og Christopher Vedelsby afsted til IUGs projektområde i Sierra Leone, for at undersøge behovet for opbevarings- og kølefaciliteter for fattige bønder, og hvordan dette vil forbedre salg og forøge bøndernes indkomst og dermed livsgrundlag for deres familier. Mange steder har bønderne ikke faciliteter til at opbevare frugt og grønt, hvor hovedårsagen findes i manglende adgang til faciliteter som elektricitet, hvorfor bøndernes afgrøder risikerer at forgå. Derfor kigger IUGs team på mulighederne for etableringen af lokale mindre køleenheder baseret på solenergi.

I 2016 plantede IUG de første frø i betonklodserne der skal spire til en bedre fremtid for fattige jordløse familier der lever med handikaps i Kenema distriktet, Sierra Leone. Med implementeringen af 12 ’Growing Walls’ (vægge bestående af hule betonklodser hvori der i hver betonklods kan dyrkes afgrøder) sikres denne særligt udsatte befolkningsgruppe adgang til fødevare, og mulighed for at forsørge sig selv igennem videresalg af afgrøderne. For at opnå en bæredygtig og succesfuld udvikling, planter IUG ikke bare et frø. IUG arbejder for at verdens fattigste og marginaliserede befolkningsgrupper har faciliteter der forbedrer den generelle livskvalitet, og at faciliteterne kan anvendes så disse befolkningsgrupper får mulighed for at løfte sig selv ud af fattigdom. IUG arbejder bl.a. med at opgradere og styrke småbøndernes position i værdikæden, så de sikres et økonomisk udbytte af deres produktion.

Christopher og Rune har under missionen bl.a. besøgt distributionscenteret i Kenema hvorfra agenter dagligt tager ud til det lokale marked og opkøber frugt og grønt af bønderne, for derefter at fragte det videre til hovedstanden Freetown. Men fragten fra det lokale marked, tilbage til indkøbscenteret og videre til Freetown er meget lang, hvorfor agenterne oplever at afgrøderne rådner før de når frem. På markedet, hvor småbønderne IUG arbejder med, skal sælge deres afgrøder findes der allerede kølerum, men som ikke fungerer grundet for hyppige strømsvigt. Christopher og Rune undersøger derfor, hvordan IUG kan udvikle kølerum drevet på solenergi for både at forbedre kvantiteten og kvaliteten af småbøndernes produktion, og for at styrke deres position hos indkøbsagenterne.

Der er mange udfordringer forbundet med fattige menneskers adgang til markedet, og særligt denne befolkningsgruppe - som er udstødt af lokalsamfundet grundet deres handikaps – har brug for rådgivning som styrker organiseringen og håndteringen af produktionen. Foruden at undersøge lokalbehovet og mulighederne for implementeringen af opbevarings- og kølefaciliteter, afholder Rune og Christopher møder med lokalsamfundene samt lokale aktører for at styrke småbøndernes position og fremme ansvarligheden i værdikæden.

Christopher og Rune er nyuddannede eksportingeniører v. DTU, og indgik i et samarbejde med IUG ved deres speciale omhandlende soldrevne kølerum til bønder i Kenya. Du kan følge Christopher og Runes mission til Sierra Leone på IUGs rejseblog

Projektet afholder et debriefingseminar d. 22. februar hos IUG i København, hvor alle interesserede (medlemmer som ikke IUG medlemmer) er velkomne – hold derfor øje med opslag her på siden. Fokus for aftenen vil være på diskussion og identificering af mulige tekniske løsninger og valg af samarbejdspartnere.

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.