Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Julehilsen fra IUGs formand 2022

 

2022 er ved at rinde ud og på tærsklen til det nye år, er det en glæde at se tilbage på alle de flotte resultater, som Ingeniører Uden Grænser Danmark har opnået i løbet af året.

Det går rigtig godt med vores projekter. Dette takket være vores stærke partnerskaber i Syd, motiverede lokalbefolkninger og et imponerende engagement fra vores frivillige, der er i stand til at løfte de mest vanskeligste opgaver og stiller op og trækker i trådene, når små og store opgaver skal løses. Det oplevede vi bl.a. i landsbyen Baoma i Sierra Leone, som formåede at bygge en utrolig flot sundhedsklinik på under et halvt år, stærkt bakket op af vores dygtige frivillige og et enormt lokalt engagement og ejerskab fra landsbyens beboere.

Året startede vi med en partnerskabssamling i Sierra Leone, hvor vi samlede alle vores lokale partnerskaber til at udforske, hvordan de internt kan bruge deres erfaringer og platform sammen og hvordan vi kan styrke vores partnerskaber. I løbet af året har vi i samarbejde med dronecentret ved SDU afprøvet nye metoder til landopmåling (droneflyvning) i Sierra Leone. Vi er kommet flot i mål med en lokal klimaindsats i Freetowns slumområder, har sikret vandforsyning og styrket indsatsen med bæredygtig energi ved at udvikle et værktøj, der kan vurdere hvilke løsninger og tilgange der er mest relevant for området eller landsbyen.  

Vores store klima- og vandsektorprogram i Kenema er blevet igangsat og vi har haft en praktikant afsted i fire måneder, som har arbejdet med at gøre landsbyerne modstandsdygtige overfor klimaforandringer. I den forbindelse er der gravet mange kilometer kanaler i landsbyerne i Kenema for at sikre befolkningen lokalt. Endeligt har vi indledt en relation og samarbejde med en spirende ny Ingeniører Uden Grænser i Zimbabwe – det ligger i vores DNA, at vi gerne søger denne type samarbejde globalt.

Vi oplever stor interesse fra små og store danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som er interesserede i at samarbejde. I forsommeren arrangerede DIS en hackathon for deres 500 medarbejdere, der kom med deres input til forskellige IUG-cases og i år har vi budt velkommen til AFRY, MOE og Emendo, som nye virksomhedsmedlemmer.

Den store interesse mærkede vi også i februar, hvor vi fik besøg af to ingeniørstuderende og en projektleder fra Sierra Leone. De var inviteret herop i forbindelse med Innovation Pilot-forløbet på DTU, hvor de samarbejdede med de studerende. Derudover besøgte de en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner og det var beundringsværdig at opleve den store opbakning og interesse fra de danske arbejdspladser, der havde meget at drøfte med vores gæster. I september fik vi besøg af endnu en gæst fra Sierra Leone, en repræsentant fra Slum Dwellers International, som fik taletid ved den internationale IWA-vandkongres, flot koordineret af vores frivillige.

Vores arbejde bliver bemærket og anerkendt og her ved årets afslutning har IUG modtaget en række flotte donationer, der blandt andet skal bruges til at bygge en skole i landsbyen Vaahun i Sierra Leone, fortsætte arbejdet med affaldshåndtering i Freetown, starte et Makerspace for unge og i foråret får vi mulighed for at sende 3-4 praktikanter afsted.

Ydermere kan vi med en flot bevilling fra Rambøll Fonden nu finansiere opførelsen af det vandværk, som vi fik doneret sidste år, som vil forsyne indbyggerne med rent vand i udkanten af Freetown i Sierra Leone. Dertil har flere forsyningsværker henvendt sig med interesse i at donere afståede vandværker. Derudover har vi fået en bevilling fra den nye GLOBUS-pulje, som vil styrke samarbejdet med SDU og DTU og udbrede kendskabet til Verdensmålene og dansk udviklingsarbejde blandt danske ingeniørstuderende.  

Afslutningsvis vil jeg takke for det store engagement og flotte indsats, som vores frivillige har lagt i IUGs projekter i 2022. Og tak til alle vores medlemmer, for at bakke op om IUGs arbejde.  

På vegne af hele IUG, ønsker jeg alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.  

Med venlig hilsen

Bent Michael Nielsen
Formand for Ingeniører Uden Grænser

 

 

 

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.