Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUGs 20. års jubilæumsreception sep. 2021.

Julehilsen fra formanden 2021

2021 nærmer sig sin afslutning og det er tid til at se tilbage på året der gik. Ligesom det foregående år, har Ingeniører Uden Grænsers arbejde i 2021 også været præget af covid-19 pandemien. Det har dog ikke kunne mærkes i omfanget af aktiviteter, der vidner om en organisation, der hele tiden tænker i nye løsninger. 

Efter et langt fravær med besøg i vores projektlande, grundet restriktioner, kunne vi endelig starte vores missioner i juni, hvilket har betydet et travlt efterår til både Sierra Leone, Ghana, Kenya, Tanzania og Uganda. Det har været rigtig godt at besøge vores partnere igen og opleve, hvordan de ufortrødent har arbejdet videre. Derfor er det kun ganske få af vores aktiviteter vi har måtte udsætte.

Desuden har vi haft fire praktikanter afsted i Sierra Leone i efteråret. De har arbejdet med klimatilpasning i Freetown, styrkelse af den fagtekniske skole OTC i Kenema samt undersøgt, hvor vi skal sætte ind med klimatilpasning i en række landsbyer i det østlige Sierra Leone.  

Der er fuld fart på projektaktiviteterne, der lige nu tæller 26 aktive projektgrupper. Paletten af projekter viser, at vores frivillige favner over mange tekniske færdigheder. Det giver mulighed for at sætte ind forskellige steder. Fra opsamling og genanvendelse af plastik, klimatilpasning, konstruktion af skoler og sundhedscentre, opmåling af land med droner, dyrkning af hvid te, datatransmissioner fra vandtårne til forretningscentre i landsbyer baseret på solenergi. Det er virkelig interessant at følge med i og gør mig stolt, at vi kan tiltrække et så bredt felt af profiler. 

Vi oplever, at små og store virksomheder henvender sig for at støtte vores arbejde og stille deres faglighed til rådighed. I år har vi budt velkommen til Polytech A/S, Søren Jensen og NNE og har oplevet stor tilgang af medlemmer fra virksomhederne. Også samarbejdet med SDU er blevet styrket. Biblioteket på det tekniske fakultet har doneret bøger til en nyåbnet fagteknisk skole i Sierra Leone og der er stor interesse blandt de studerende og ansatte i at bidrage til IUGs arbejde. 

Vores arbejde bliver bemærket og anerkendt og her ved årets afslutning har IUG modtaget en række flotte donationer, der blandt andet skal bruges til at bygge et sundhedscenter i landsbyen Baoma i Sierra Leone. Derudover har Fors A/S valgt at donere et nedlagt vandværk, som er blevet sendt med en container til Sierra Leone. I starten af 2022, skal vi afklare, hvor det skal opføres og skabe mest mulig værdi for lokalbefolkningen.  

I år har Ingeniører Uden Grænser fejret sit 20. års jubilæum og når jeg ser tilbage, er det imponerende, så mange projekter IUGs frivillige har løftet gennem tiderne. Tak til Rambøll Fonden for at give IUG mulighed for en flot fest. Det var rørende at møde alle – nye som gamle IUGer. 

2022 står for døren og i det kommende år kan vi se frem til, at videreføre vores mangeårige vandsektorprogram i Kenema med den hidtil største bevilling fra vores donor CISU på 3,9 millioner kr. Dette gennem en større klimaindsats, hvor vi bringer de erfaringer, som vi har høstet med vores partnerskaber i Freetown til landdistrikterne. 

Afslutningsvis vil jeg takke for det store engagement og indsats, som vores frivillige har lagt i IUGs projekter. Og tak til alle vores medlemmer, for at bakke op om Ingeniører Uden Grænsers arbejde.  

På vegne af hele IUG, ønsker jeg alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Med venlig hilsen

Bent Michael Nielsen
Formand for Ingeniører Uden Grænser

 

 

 

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.