Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

IUGs ordinære generalforsamling 2023

Ingeniører Uden Grænser afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 16. maj 2023.

 

Tid: kl. 17.30 - 20.00

Sted: IDA – Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Generalforsamlingen gennemføres med fysisk deltagelse, men med mulighed for at deltage online via Zoom.

Det vil være muligt at afgive stemmer ved fysisk fremmøde, ved fuldmagt og ved afgivelse af brevstemmer (brev eller e-mail). Ved afgivelse af brevstemmer skal medlemsnummer samt fulde navn oplyses for gyldighed af stemme. Stemmer skal være afgivet og modtaget hos IUGs sekretariat senest 48 timer før generalforsamling dvs. søndag d.14. maj kl. 17.30 til info@iug.dk Den fremsendte formular til stemmeafgivelse skal anvendes.

 

Tilmeld dig her

 

Dagsorden 

17.30 Velkomst v. Dirigent 
17.45 Bestyrelsens beretning 
Regnskab 
Fastlæggelse af kontingent 
Godkendelse af budget 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand 
Valg af revisor 
Eventuelt 
20.00 Forventet afslutning af mødet 

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport
Revisionsprotokollat
Budget
Opstillede kandidater til bestyrelsen
Opstillet kandidat til formandsposten
Strategi og handlingsplan 2023-24
Stemmesedler
Fuldmagt

 

Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget en tank til opsamling af regnvand og har koblet skolen til den offentlige vandforsyning.