Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Affaldet flyder i gaderne af Kétao. Det vil et projekt i IUG ændre.

IUG vil rydde Kétao’s gader for affald

Byen Kétao i det vestafrikanske land Togo er en by i udvikling, der drukner i affald. Derfor vil Ingeniører Uden Grænser med implementering af affaldssystemer og en lokaldrevet organisation fjerne affald fra byens gader.

Projektet skal sikre bæredygtighed i lokalsamfundets udvikling, så der ikke - som hidtil - hober sig affald op i gaderne. Tidligere tiders traditionelle og bæredygtige metoder til opbevaring er nemlig blevet afløst af plastikemballage, som ikke nedbrydes. Resultatet er, at plastmaterialet nu udgør en trussel for indbyggernes sundhed og lokalsamfundets udvikling.

Dansk-Togoleser hjælper sit hjemland

Tilbage i 2014 kunne IUGs projektteam ved en fact finding mission konstatere, at der ikke eksisterede organiserede systemer til affaldsbehandling i det isolerede samfund i Kétao.

Vincent Edjabou indgik i teamet i forbindelse med udarbejdelsen af sit speciale på DTU. Da han selv er født i Téroda, der er en lille by uden for Kéato, kender han til landets problemstilling. Det var således oplagt at være med til at afhjælpe problematikken ved at indgå i et specialesamarbejde med IUG for derved at drage nytte af den faglige erfaring og ekspertise IUGs frivillige projektfolk besidder.

På baggrund af missionen i 2014 udviklede Vincent og projektgruppen en række tiltag, som skulle afhjælpe affaldsproblematikken i Kétao. Igennem tre faser skal projektet gradvist øge indbyggernes forståelse af hensigtsmæssig affaldshåndtering, samt gøre det muligt for lokalsamfundet selv at organisere administrationen af de affaldssystemer, som IUG etablerede.

  

 

Lokalt marked som oplysningsplatform

Ved fact finding missionen fandt projektteamet yderligere et potentiale i at anvende det lokale, ugentlige marked, der bliver besøgt af op til 50.000 mennesker fra resten af Togo og fra nabolandene. Det er håbet, at de positive implementeringer fra Kétao vil sprede sig som ringe i vandet. I samarbejde med den lokale NGO ADSA (Association de Developpement Social et Agricole) vil IUG derfor anvende markedet til at udføre oplysningskampagner for hensigtsmæssig affaldshåndtering og -afskaffelse.

IUG vil gøre Kétao til foregangsby

FN har identificeret hensigtsmæssig affaldshåndtering som en af de vigtigste faktorer for anstændige urbane levevilkår. Med ca. 20.000 indbyggere samt en vedvarende befolkningsstigning og udvikling i samfundet, er det helt nødvendigt at implementere organiserede systemer til affaldshåndtering.

Uden det omtalte oplysnings- og undervisningsinitiativ vil lokalsamfundet risikere at opleve de altomsiggribende konsekvenser, som udviklingen medfører.

Målet med IUGs kommende pilotprojekt vil ikke kun være at afhjælpe affaldsproblematikken i Kétao; projektet sigter også efter at Kétao skal fungere som foregangsby for hele Togo og for nabolandende - for derved både at skabe lokal forankring og bæredygtig miljøudvikling.

Der er søgt finansiering til projektet, som forhåbentlig kan begynde primo 2018.

Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.