Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Temaaften v. IUG med NIRAS, Informi GIS, DHI GRAS

Ingeniører uden Grænsers nye task force GIS sætter IUG projekter på verdenskort

Kvalitetssikring i de projekter IUG sætter i verden er fundamental for at sikre bæredygtigheden i projekterne, og ikke mindst i arbejdet med udviklingen af nye projekter. I et udviklingsperspektiv er indsamling af data derfor afgørende for, at løsningerne imødekommer de behov der findes på lokalt plan, og for at de skabte resultater dokumenteres og bruges til fokuseret vidensdeling. Dataindsamling via Geografiske Informationssystemer, bedre kendt under forkortelsen GIS, er en betegnelse for systemer der anvendes til at indsamle, bearbejde og opstille geografiske data i forhold til topografi, socioøkonomiske variabler, sundhed og befolkningstal og meget meget mere. I IUGs projekter fungerer GIS ikke kun som en hjælpende hånd til indsamlingen af data, men desuden også som en afgørende faktor for at monitorere implementerede projekter og udvikle nye.  

IUGs praktikant Astrid Høegh Jensen er rejst til Sierra Leone for at klargøre og i praksis definere en platform for dataindsamling i IUGs projektområder og udforske mulighederne for nye projekter, herunder bl.a. et undervisningsprojekt, hvor elever fra det tekniske universitet i Kenema uddannes i GIS. Med IUGs GIS gruppe som back office support lettes Astrids arbejde med at holde styr på data og mindske oprydning og efterarbejdet med den indsamlede data. Den indsamlede data skal skabe en reference (base line) for de parametre IUG vil følge i fremtiden, for derved at kunne dokumentere effekten af IUGs aktiviteter i Syd.    

GIS gruppens arbejde vil i fremtiden lægge grund til analyse af fremdrift og evt. problemstillinger i IUGs projekter, samt til at sikre kvaliteten og udviklingen af igangværende og nye projekter. 

 

Astrid med GIS i felten. Ved at indsamle data i felten med standardiserede spørgeskemaer, bliver det lettere at producere studier som sammenligner effekten af IUGs projekter på tværs af tid.

IUGs tekniske kompetencer spænder vidt, og med IUGs frivilliges nicheviden inden for et bredt teknisk felt, har IUG nu udviklet den nye fagtematiske gruppe GIS.

Gruppen skal støtte andre projekter, og løfte de projekter der allerede nu er igangsat, samt fremtidige projekter. GIS gruppen vil desuden forsøge at oprette egne projekter, hvis formål er at udbrede kendskabet og overføre kompetencer til de udviklingslande hvor IUG opererer, og på den måde være med til at kapacitetsopbygge lokalt.

Gruppen har tidligere afholdt to ’Mapathons’, hvor ca. 30 studerende har kortlagt veje og landsbyer i Liberia samt en temaaften, hvor ansatte fra NIRAS, Informi GIS, DHI GRAS, kunne fortælle om deres arbejde med software og hardware til dataindsamling i

Gruppen arbejder ud fra følgende mål:

  • Løfte beslutningsgrundlaget i nuværende og fremtidige projekter i organisationen
  • Forbedre kommunikation i forhold til donorer ved hjælp af kort og geodata
  • Udbrede kendskab og overføre kompetencer til GIS og geodata i udviklingslande
  • Forbedre kort- og datagrundlaget i projektområderne til fordel for andre end IUG; eksempelvis gennem OpenStreetMap
  • Virke som et redskab til at udbrede kendskabet til IUG hos andre nødhjælps- og udviklingsorganisationer, ved at tilbyde assistance.

GIS gruppen indgår derudover i en igangværende ansøgning til Toyota Fonden om IUGs videre arbejde med WASH projekter i Sierra Leone også med fokus på undervisningsprojekt i samarbejde med undervisningsinstitutioner i Sierra Leone. Gruppen vil søge at være bredt funderet, da rumlige analyser er funderet på en specifik niche af værktøjer, men kan anvendes inden for en bred vifte af faglige områder.

Kunne du tænke dig at være med til at løfte GIS opgaver for IUG, så kom til IUGs informationsmøde i januar og hør mere, tilmelding via iug.dk

 

IUG kontakt: E-mail: info@iug.dk

Vidste du at...

cirka 87% af befolkningen i Sierra Leone ikke har adgang til det nationale el-net? Derfor arbejder IUG for at etablere solcellesystemer i landsbyer.