Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Møde med partner i Sierra Leone

Ingeniører Uden Grænser styrker kvaliteten for udsendelse af frivillige med EU-finansieret projekt

Ingeniører Uden Grænser har gennem det seneste år stået i spidsen for et EU-finansieret projekt, der skal styrke frivilliges udsendelse. Sammen med en række partnerorganisationer har de nemlig opnået projektstøtte fra EU Aid Volunteers Initiative – og er dermed kommet tættere på i fremtiden at kunne udsende og modtage frivillige under EU’s frivilligprogram. 

Alle projekter hos Ingeniører Uden Grænser (IUG) drives af frivillige, der stiller deres tekniske viden og erfaring til rådighed for blandt andet at etablere vandforsyningssystemer og bedre sanitære forhold, installere solcelleanlæg samt renovere skoler og sundhedsklinikker for lokalsamfund i nogle af verdens fattigste lande.

For i fremtiden at kunne udsende flere frivillige i større skala og med en større faglig diversitet har IUG indgået et samarbejde med IUG i Sverige, Emergency Architecture & Human Rights og partnere i Sierra Leone, Nepal og Tanzania for at arbejde mod at blive certificeret under EU Aid Volunteers. EU-initiativet har til formål at styrke EU’s kapacitet til at levere kvalificeret humanitær bistand og dermed styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden hos udsatte samfund i tredjelande. 

“Projektet er en strategisk vigtig aktivitet for IUG, da det giver os mulighed for både at udsende flere frivillige - men også at opbygge intern kapacitet i IUG og i vores partnerorganisationer, så vi i fremtiden endnu bedre kan håndtere og på en kvalificeret måde gøre brug af vores internationale frivillige,” siger Dorte Lindegaard Madsen, generalsekretær i IUG.  

Flere ressourcer til kapacitetsopbygning

IUG lancerede kapacitetsopbygningsprojektet i starten af 2018. Siden da har der været fokus på at opbygge interne rammer og værktøjer til at IUG og partnerorganisationerne i løbet af 2018 og 2019 kunne søge om at opnå certificering i EU Aid Volunteers Initiative.

En del af arbejdet har handlet om at finde en fælles forståelse for, hvordan der sikres et lokalt udbytte af at have frivillige, der stiller viden og kapacitet til rådighed. Sikkerhed forbundet med udsendelse af frivillige samt, hvilke værdier der skal lægge til grund for partnerorganisationernes fælles arbejde i forhold til Core Humanitarian standards har også været en vigtig opgave.  

”Gennem projektstøtte fra EU og CISU har IUG fået mulighed for at styrke vores platforme og stille ressourcer til rådighed for opbygning af organisatorisk kapacitet, som vi ellers hverken ville have økonomi eller ressourcer til at arbejde målrettet med i vores organisationer, hverken i Nord eller Syd,” forklarer Dorte.

Projektet har f.eks. indebåret missioner til både Sierra Leone, Nepal og Tanzania for at hjælpe parterne med kapacitetsopbygningen og for at vurdere fremtidige behov for frivillige. 

“En fordel ved EU’s frivilligprogram er også, at de frivillige får betalt deres udgifter, hvilket forhåbentlig kan være med til at tiltrække endnu flere dygtige frivillige i fremtiden. Vi er en lille organisation og vi har derfor ikke ressourcer til at betale for vores frivilliges ophold, hvilket gør, at det for mange bliver for dyrt at rejse afsted,” siger Michele Di Marco, Director of International Operations hos Emergency Architecture & Human Rights, som er en af partnerorganisationerne i EU-projektet. 

Møde med partner i Sierra Leone

Udfordrende samarbejde - men stort potentiale 

For IUG som lead på projektet har det været en krævende opgave at stå for et projekt med seks organisationer, der hver har deres motiver, forventninger og forskellige interne kapaciteter til at indgå i et sådant konsortium.

”Vi har lært, at kommunikation er grundstenen og at man ikke skal tage for givet, at man på tværs af sådan en arbejdsgruppe forstår tingene ens eller har kapacitet til at tage læring ind. Vi står alle på forskellige stadier i forhold til projekterfaring, graden af kapacitet til at drive organisatorisk udvikling og graden af involvering af frivillige. Det giver helt naturligt en stor udfordring i at sikre et brugbart og godt resultat for alle,” fortæller Dorte Lindegaard Madsen fra IUG.

Til gengæld har diversiteten i arbejdsgruppen skabt rum for interessante diskussioner med partnerne i Syd.

”Vores Syd-partnerskaber har lagt et meget stort fodarbejde i at kunne følge med i forhold til de mange krav og processer, som det kræver at forstå og leve op til, når man er i et EU-projekt. Vi har fået en langt bedre forståelse af, hvad det betyder for dem at have frivillige i felten samt deres og vores egne udfordringer i at bruge frivillige til kapacitetsopbygning. Det er på ingen måde en let sag og det er vigtigt at få denne diskussion på tværs af partnerskaber, så vi kan komme frem til at bruge hinandens viden og kapacitet bedre i fremtiden,” udtaler Dorte.

Fremtidige muligheder med EU’s frivilligprogram

Halvandet års arbejde med kapacitetsopbygning i konsortiet afsluttes til august, men vi fejrer allerede nu at både IUG samt partnere i Sierra Leone, Tanzania og Nepal er blevet certificerede i EU Aid Volunteers.

”Vi er utroligt glade og stolte over certificeringen, for det var jo hovedformålet. Men ud over det, så har læringen omkring egen organisatorisk kapacitets styrker og svagheder og vores partnerskabers styrker og svagheder i at arbejde med frivillige, kapacitetsopbygning og vidensdelingen vha. frivillige været hovedresultatet. Det har været en unik mulighed for en organisation som IUG,” siger Dorte.

 

EU Aid Volunteers Initiative

  • Gennem EU Aid Volunteer Initiative kan man søge om projektmidler til 1) kapacitetsopbygning og 2) udsendelsesprogram for frivillige
  • Giver midler til tværeuropæiske konsortier dvs. man skal være i partnerskab med mindst et andet EU land og flere lande uden for EU
  • Finansiering til udsendelse af frivillige hviler på en certificering af både den sendende organisation (EU partner) og den modtagende partners som henholdsvis ”sending og hosting”
  • Sikkerhed og mentorordning, lokal lagring af viden og kapacitetsopbygning og sikkerhed ift. Frivillige er centrale elementer i programmet
  • Fokus på humanitære indsatser og brobygning mellem det humanitære og udviklingsmæssige område

 

Hvis du ønsker at vide mere om EU Aid Volunteers Initiative, kan du læse mere på deres hjemmeside eller kontakte IUG.

 

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Kalvebod Brygge 33
1560 København V

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:

Ida Eddy Sørensen, Konstitueret generalsekretær
ies@iug.dk
+45 7179 6127

Følg IUG på

Følg IUG på

Støt IUG

79443

Modtag IUGs nyhedsbrev

    First Name:
* Din e-mail: 
Fornavn: 
Efternavn: 
Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.