Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Glædeligt gensyn med OTC

Gennem det seneste halvandet år har kommunikationen mellem IUG og den fagtekniske skole OTC i Kenema fungeret på distancen grundet Covid-19 pandemien. Det sidste besøg endte brat, da den daværende praktikant blev trukket hjem før tid, da verden lukkede ned. Men i august blev det endelig muligt for projektleder Erland Stubkjær Christensen at tage af sted og fortæller her.

IUG har de seneste år samarbejdet med OTC (Opportunity Training Center) med fokus på kapacitets- og kompetenceopbygning. Projektet indeholder både tiltag for at styrke OTC som organisation, styrke skolen som fortalervirksomhed for rettigheder for mennesker, der lever med handicap, samt styrke skolen og værkstederne. Det kan til tider være vanskeligt at køre sådan et projektet uden at være repræsenteret med en praktikant på stedet. Vi har efter bedste evne og i samarbejde med OTC kørt projektet videre med onlinemøder og omkring 10.000 mails.

Det var derfor utrolig dejligt at mødes med det lokale team igen. Som altid - er de meget hjertelige og gæstfrie at være sammen med. Jeg blev modtaget af Eku Scotland (CEO) og Septimus Abubakar (Program manager) i Lungi Airport og allerede derfra startede planlægningen af de mange punkter og sager vi skulle diskutere, mens jeg var dernede. Der skulle blandt andet følges op på midtvejsevaluering, som var sendt ind til vores donor CISU, en ny opdateret aktivitets- og tidsplan skulle gennemgås og vi havde indkaldt 7 kandidater til jobsamtale. Vi skulle nemlig ansætte en studievejleder for de ca. 60 elever på skolen og en ny lærer, der skal hjælpe de mange elever, der aldrig har lært at læse, skrive eller regne.

Under mit korte ophold nåede vi nogle vigtige milepæle i projektet. Blandt andet resulterede jobsamtalerne i to nye ansættelser til det lokale administrative team. En yderst kompetent og meget tillidsvækkende kvinde blev ansat som studievejleder og en lige så kompetent mand blev ansat som lærer. To personer, som virkelig kommer til at tilføre OTC et stort kompetenceløft.

 

Vidste du at...

spædbørnsdødeligheden i Sierra Leone er på 82 ud af 1000 levendefødte? Det er det andet højeste tal i verden.