Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Generalforsamlingen 2021 bliver både online og med fysisk fremmøde

Grundet Covid-19-situationen i Danmark gennemføres Ingeniører Uden Grænsers generelforsamling som en nød-generalforsamling, hvor deltagerne kan deltage online eller ved fysisk fremmøde.  

 

Under generalforsamlingen, er det muligt at afgive sine stemmer om beretning, regnskab, strategi og budget, samt kandidater til bestyrelsen - både online og ved fysisk fremmøde.  

Det vil være muligt at stille spørgsmål i chatten undervejs. 

 

Tid: Tirsdag den 15. juni kl. 17.30 - 20.00

Sted: IDA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

 

Hvis du deltager online: 

Vi bruger platformen Zoom og opfordrer til, at du har det installeret på forhånd. Vi sender linket til dig, når vi har registreret din tilmelding. Mødet kan afvikles i din browser, eller du kan downloade programmet. 

  

Hvis du deltager fysisk: 

Vi følger myndighedernes retningslinjer og vil inden generalforsamlingens start bede om at se dit coronapas (gyldighed af test: maksimalt 72 timer fra testsvar (negativt)). 

 

Stemmesedler:

Ved online deltagelse vil du modtage dine stemmesedler elektronisk, når du er logget på Zoom. Ved fysisk fremmøde vil du få udleveret dine stemmesedler, når du møder op.

Alle medlemmer er stemmeberettigede, hvis det seneste kontingent er betalt. Jf. Stk. 6 i vedtægterne. 

 

I forhold til mulig smitteopsporing, bedes du tilmelde dig på forhånd via følgende link.

https://forms.gle/CMWps7kNEz19rahW6   

 

Dagsorden 

 

17.00 Linket er åbent. Log på tidligt så vi kan hjælpe med evt. tekniske udfordringer 

17.30 Velkomst v. Dirigent 

17.45 Bestyrelsens beretning 

Regnskab 

Behandling af indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent 

Godkendelse af budget 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af bestyrelsesformand

Valg af revisor 

Foreningens planer for det kommende år

Eventuelt 

20.00 Forventet afslutning af mødet 

 

Bestyrelsens beretning 2020

Regnskab 2020

Revisionsprotokollat

Budget 2021

CV'er på opstillede kandidater til bestyrelsen

CV på opstillet kandidat til formandsposten

 

 

Vidste du at...

kolera er skyld i mere end 100.000 dødsfald hvert år? En sygdom som oftest er forårsaget af forurenet drikkevand.