Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Generalforsamling 2023 i Ingeniører Uden Grænser

Varsling af ordinær generalforsamling 2021 i Ingeniører Uden Grænser

 

Ingeniører Uden Grænser afholder ordinær generalforsamling:  

Tid: Tirsdag den 16. maj kl. 17.30 – 20.00 

Sted: IDA – Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31, 1560 København 

  

Forslag til generalforsamlingen og kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen (frist tirsdag d. 4. april 2022) og vil blive distribueret til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Forslag skal fremsendes til IUGs sekretariat på info@iug.dk eller via post til Ingeniører Uden Grænser, Kalvebod Brygge 33, 1560 København V. 

Mere info følger særskilt ved udsendelse af indkaldelsen (dagsorden) i uge 16. 

 

Kandidater til bestyrelsen søges indenfor for følgende faglige profiler: 

  • International udvikling 
  • Organisationsudvikling / internationale partnerskaber 
  • Erfaring specifikt på IUG strategiske indsatsområder jf. IUGs strategiske fokus 

 
Der kan ikke opstilles kandidater ved selve generalforsamlingen. 

Bestyrelsen holder konstituerende møde d. 23. maj, hvor hvert medlem vil blive tildelt specifikke indsatsområder alt efter kompetencer og interesse. 

 

Jf. IUGs reviderede vedtægter (2022) er regler om afstemning ændret: 

Det vil være muligt at afgive stemme ved fysisk fremmøde, ved fuldmagt og ved afgivelse af brevstemme. Ved afgivelse af brevstemme (brev eller e-mail) skal medlemsnummer samt fulde navn oplyses for gyldighed af stemme. Stemme skal være afgivet og modtaget hos IUGs sekretariat senest to dage (48 timer) før generalforsamling dvs. Søndag d.14. maj kl. 17.30.  

 

IUGs generalforsamling vil blive sendt live online – link vil blive sendt til medlemmer ved fremsendelse af materiale til generalforsamling. 

Da vi gerne vil sikre os de rigtige fysiske rammer (og har overblik over antallet af online deltagere), er det vigtigt, at du tilmelder dig på forhånd. 

 

Tilmelding her 

 

 

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.