Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG engagerer lokalbefolkningen og nedsætter komiteer til at varetage de byggede brønde og dertilhørende pumper

Engineers for Change Sierra Leone underskriver samarbejdsaftale med Ingeniører uden Grænser - Danmark

Engineers for Change Sierra Leone har taget et vigtigt skridt mod at nå sit mål, om at arbejde sammen med internationale organisationer for langsigtet bæredygtig udvikling i Sierra Leone. Dette skridt blev taget ved at underskrive en samarbejdsaftale, Memorandum of Understanding (MOU), med Ingeniører uden Grænser - Danmark (IUG). Samarbejdsaftalen er baseret på fælles mål for organisationerne, som begge ønsker at sikre den bedst mulige fremtid for ingeniørers erhverv og uddannelse i Sierra Leone.

 

Nogle af de fælles initiativer som begge organisationer er forpligtet til at arbejde sammen på, omfatter at:

  • indhente laboratorieudstyr fra virksomheder i Danmark som møder behovet fra University of Sierra Leone, kontrollere at udstyret opfylder kravene og arrangere forsendelse af udstyr til Sierra Leone
  • facilitere foredrag og seminarer om relevante temaer og emner relateret til ingeniørfaget
  • facilitere planlægning og organisering af arbejdsgrupper til gavn for ingeniøruddannelserne i Sierra Leone.

 

IUG har de seneste år har arbejdet på at vand- og sanitetsprojekter i den østlige del af Sierra Leone. Nærmere oplysninger om projekterne i landet kan findes her

Engineers for Change Sierra Leone signs a collaboration agreement with Engineers without Borders Denmark 

Engineers for Change (Sierra Leone) has made a key step towards achieving its aim of working collaboratively with international organisations for the long-term sustainable development of Sierra Leone. This was by signing a Memorandum of Understanding (MOU) with Engineers without Borders Denmark (EWB - DK).  The MOU was based of the shared objectives of both organisations wanting to secure the best possible future for the engineering profession and education in Sierra Leone.

 

Some of the joint initiatives that both organisations are committed to work together on include:

  • obtaining laboratory equipment, from list provided by the University of Sierra Leone, from companies in Denmark, verifying that equipment meets requirements and making arrangement for equipment to be sent to Sierra Leone
  • facilitate lectures and seminars on relevant themes and subjects related to engineering
  • facilitate, planning and organising working parties for the benefit of engineering education in Sierra Leone.

 

EWB-DK in recent years has been working on water supply and sanitation projects in the east of Sierra Leone. Details of their projects in country can be found here.

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.