Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Installation af brøndpumpe i Sierra Leone

En brønd er ikke bare en brønd - Unge fagfolk i felten

Som en del af IUGs mentor/udsendelsesprogram sendte organisationen i begyndelsen af 2016 Marco og Gro til Sierra Leone som praktikanter i IUGs vand og sanitetsprojekt (WASH). Projektet arbejder i små mindre landsbyer på landet og har til formål at sikre adgang til rent vand og øge hygiejnen (via latriner) hos landbefolkningen. Projektet bygger sammen partner Ingeniører uden grænser – Sierra Leone brønde og underviser lokalbefolkningen i sundhed og hygiejne samt i vedligeholdelse af brøndende. Praktikken havde været på hold et par måneder da Sierra Leone skulle være ebolafrit for at de to unge kunne drage i felten.

Formålet med IUGs mentor/udsendelsesprogram er at styrke unge danske fagfolks faglighed i en global kontekst og give dem felterfaring. Marco er uddannet geolog med speciale i hydrologi fra Københavns Universitet og Gro er uddannet ferskvands-biolog med en dobbelt kandidatgrad i Vand og Miljø fra University of Chinese Acadamy of Sciences og Københavns Universitet. Som nyuddannede var det for begge oplagt at styrke deres faglighed, internationale fokus og teste egen grænser via en praktik hos IUG og dets partner i Sierra Leone.

Mere end bare faglig viden

Gro stødte på IUG da hun ved sit speciale skulle forholde sig til overgangen fra studerende, til at være på arbejdsmarkedet. Muligheden for en international praktik ved IUG var derfor en god mulighed for at prøve sin faglighed af, samt en god indgangsvinkel til at opbygge et fagligt netværk. Samme refleksioner drev Marco til at søge praktikken, og særligt muligheden for at få ”hands on erfaring” var motiverende for Marco. For både Marco og Gro har praktikken været en ”vild læringsproces” idet de begge har arbejdet inde for deres faglige område, men også har skulle beskæftige sig med områder de har mindre erfaring med.

Derfor udtaler Gro:
”Man får flere perspektiver. Man lærer at tænke anderledes. Hvis man skal bygge en brønd, er det ikke bare at bygge en brønd, men man lærer også at tænke: hvordan er vejen ud til brønden - skyller regnen vejen væk når der er regntid, eller er den for smal til at man kan komme ud med maskiner?”

Ligeledes udtaler Marco: ”Der er meget stor forskel fra teori til praksis, det man måske ender med at lave er noget helt andet. Man får det perspektiv ved arbejdet, at der skal langt mere end ”blot” teknisk input til at bygge en brønd. ”

Anderledes udfordringer udvikler

I mødet med kulturen i Sierra Leone har begge erfaret vigtigheden af, at navigere under nye kulturelle sociale normer for at kunne indgå i et samarbejde med lokalbefolkningen og projektteam. Hertil var det utroligt givende, at praktikken blev sat i gang med support fra en erfaren mentor tilknyttet projektet som har erfaring med udviklingsarbejde, og hvordan man inddrager og samarbejder med lokalbefolkningen. Landingen for både Marco og Gro i Sierra Leone var derfor ”blød”.

 

Både Gro og Marco oplevede at få fagligt meget ansvar og anerkendelse fra det lokale team. Selvom de som nyuddannede hjemme er ”nederst i hierarkiet” oplevede de i Sierra Leone at blive respekteret for deres faglighed og fik på lige fod med det lokale projektteam lov til at deltage i dialogen med de lokale centrale aktører i projektet f.eks. lokale høvdinger og borgmesterkontoret. Både Marco og Gro tager især erfaringen om, at man med fleksibilitet og gåpåmod nok skal finde en løsning til eventuelle problemstillinger samt holdningen: ”Det er jo barnemad, fordi jeg har været i Afrika” med hjem. Udfordringerne man møder i en dansk hverdag bliver marginalt mindre når man har være i praktik i Sierra Leone.

IUG har, med støtte fra A. P. Møller Fonden og i samarbejde med Engineers without Borders –Sierra Leone, foreløbigt bygget brønde i 26 landsbyer i Sierra Leone, men arbejdet er ikke færdigt. Landet står forsat overfor massive udfordringer og den altødelæggende ebola epidemi som ramte landet i 2014 har sat landet og specielt landbefolkningen mange år tilbage. IUG udvider derfor aktiviteterne i Sierra Leone, men vi har brug for hjælp. IUG rejser i øjeblikket midler til at hjælpe lokalbefolkningen yderligere, fordi adgang til rent vand er en menneskeret og grundstenen for en sund udvikling og befolkning.

Vidste du at...

den forventede levealder i Sierra Leone er cirka 52 år. Det er en af verdens laveste.