Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Studerende på Opportunity Training Centre i Kenema, Sierra Leone

Elever på HTX skal udvikle bæredygtige idéer til lokalbefolkning i Sierra Leone

Lektor Steen Heide fra Odense Tekniske Gymnasium har været i Sierra Leone for at samle inspiration til udvikling af et undervisningsmateriale til faget Teknologi på HTX. Materialet er et led i Ingeniører Uden Grænsers (IUG) samarbejde med Unge Forskere og Engineer the Future.

Teknologi er et projektfag, hvor eleverne arbejder efter metoden problembaseret læring: Eleverne skal identificere et nøgleproblem, afdække problemets omfang og få ideer til konkrete produkter, der vil kunne afhjælpe problemet. Denne tilgang til læring flugter med Engineer the Futures Engineering-paradigme som er udviklet til brug i folkeskolen, og som det nye undervisningsmateriale nu vil tilpasse til brug på HTX.

”Fordelen ved den projektorienterede arbejdsform er, at eleverne får ansvar for egen læring og tager ejerskab til projektet. Det er min erfaring, at de på denne måde lærer mere end ved traditionel tavleundervisning,” siger lektor Steen Heide fra Odense Tekniske Gymnasium, der netop er vendt hjem fra Sierra Leone, hvor han har samlet inspiration til et nyt undervisningsmateriale.

Ideer til lokal produktion

Det nye materiale kommer til at handle om at udvikle ideer til produkter, der vil kunne fremstilles lokalt i Sierra Leone. På studieturen til det vestafrikanske land har Steen identificeret en række problemområder inden for IUG’s strategiske indsatsområder, som elevernes idéudvikling kan tage udgangspunkt i.

Steen besøgte blandt andet Opportunity Training Centre (OTC), hvor unge mennesker med fysiske handikaps har mulighed for at tilegne sig forskellige håndværk, så de kan forsørge sig selv. Centeret har blandt andet elektronikværksted, smedeværksted og systue. IUG skal til at etablere solceller, så centeret får sikker og billig strøm og fremover også kan tilbyde IT-træning.

”Det er utroligt, hvad folk her får ud af det, de kan skrabe sammen. Det gælder både værktøj og reservedele fra udtjente apparater. Deres store gåpåmod og engagement giver gode muligheder for at oplære dem i at producere mange af de simple ting, som vi bruger i vores projekter. For eksempel kunne smedeværkstedet lave støbeforme til de toiletter, som IUG etablerer i små landsbyer,” siger Steen Heide.

I elektronikværkstedet repareres elektriske produkter ved at kombinere reservedele. Steen Heide forklarer, hvordan man kan lave en printplade til at montere komponenter i elektroniske produkter.

Teknologianalyse i lokal kontekst

Et centralt trin i undervisningsmetoden er en teknologianalyse, hvor eleverne skal vurdere deres ideer til produkter i en lokal kontekst: Hvilket krav stiller det til viden, materialer, værktøj og til organisering af fremstillingsprocessen?

”De produkter eleverne kommer frem til skal selvfølgelig kunne fungere lokalt, og allerhelst skal de kunne fremstilles af lokale materialer. Derfor er forståelse for de lokale forhold afgørende. Det gælder både materialer, uddannelse, klima og kultur. Undervisningsmaterialet vil åbne elevernes øjne for at der findes en verden uden for Danmark, hvor livs- og arbejdsbetingelserne er markant anderledes,” siger Steen Heide.

I smedeværkstedet bruges lastbilhjul som ambolt, når der skal laves macheter og pladedele til skudrigler skæres ud med en mejsel.

Undervisningsmaterialet vil blive afprøvet i november af to klasser på Odense Tekniske Gymnasium. I  pilotforløbet vil eleverne få mulighed for at vende deres ideer med lærere og elever fra Eastern Polytechnic Sierra Leone, som IUG samarbejder med.I smedeværkstedet bruges lastbilhjul som ambolt når der skal laves macheter og pladedele til skudrigler skæres ud med en mejsel.

Øge unges interesse for naturvidenskab

IUG vil gerne støtte op om, at flere unge bliver interesseret i naturvidenskaben og STEM-uddannelser og kan se mulighederne i at bruge tekniske kompetencer til at gøre en forskel i nogle af verdens fattigste lande fortæller IUG’s generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen:

”Ved at give eleverne et indblik i de problemstillinger, der er i udviklingslande, og hvordan man kan forbedre nødstedte og udsatte menneskers livsvilkår ved hjælp at tekniske løsninger, håber vi på at inspirere dem til at overveje teknisk udviklingsarbejde som en fremtidig karriere,” siger hun.

Læs mere om Unge Forskere

Støt IUG på MobilePay

doner et valgfrit beløb på 79443

Følg IUG på

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal forbedre mennesker liv i udviklingslande.