Støt IUG
Kontakt Bliv medlem

Ekstraordinær Generalforsamling i IUG

SANKT ANNÆ PLADS 16

Tirsdag d. 10. januar 2017

kl. 18.30 – 19.00

 

 

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er, at opnå medlemmernes tilslutning til revision af IUGs vedtægter.

IUGs nye mission og vision, godkendt ved generalforsamling i 2015, har motiveret IUGs bestyrelse til at revidere vores vedtægter, så de er tidssvarende og up to date med vores tilgang som angivet i strategi 2015-2020. 
 
Ydermere ønsker IUGs bestyrelse blandt andet også formelt at kunne inkludere regionerne i afholdelse af den ordinære generalforsamling, dette er ligeledes søgt formaliseret i indeværende revision af vedtægter.
 
Hermed fremsendes derfor forslag til revision af vedtægter med ændringer angivet i rødt samt de gældende vedtægter fra 2014.

 

Forslag til revision af vedtægter dec. 2016 

Gældende vedtægter 2014 

 

Dagsorden:

 
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Godkendelse af reviderede vedtægter (Vedlagt)
3.    Eventuelt
 
Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og godt nytår.
 
Pbv. Steen Frederiksen

Tilmelding er ikke obligatorisk, men i forhold til planlægning af logistik må det gerne angives om man deltager. 
 

Tilmelding her 

Vidste du at...

IUG har hjulpet over 50.000 mennesker i Sierra Leone med at få adgang til rent drikkevand.