Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG underviser studerende ved det lokale universitet i Coroico, Bolivia at udføre analyser på vand.

Din viden og erfaring er guld værd-

Bliv en del af nyetableret projektgruppe i IUG, med fokus på undervisning og kapacitetsopbygning af universiteter og læreanstalter. 

Bistand til Fourah Bay University i Sierra Leone damt Eastern Polytechnic i Kenema. 

I IUG vil vi gerne invitere interesserede til start-op-møde på Sankt Annæ Plads 16, onsdag den 21. juni 2017 fra kl. 17.00 til ca. 19.00 (for mere info kontakt saw@iug.dk)

Vi vil kort introducere vores tidl. erfaringer med denne type projekter og så sammen kigge på de potentielle projekter vi har planer om pt.

Tilmelding her

IUG har de sidst år udvidet sit projektfokus til også at omfatte teknisk bistand og kapacitetsopbygning af universiteter i de lande vi arbejder i. Vi har i den forbindelse arbejdet med universiteter i Bolivia og i Ghana, hvor donationer og undervisning af studerende og lærekræfter har været de centrale aktiviteter. Fokus har været fra kemisk analyse (vand/jord) til donation af elektronisk måleudstyr og undervisning i brugen af samme.

I slutningen af marts 2017 var IUGs projektleder Per Jacobsen og koordinator for IUGs seniorprogram Svend Aage West, på mission til Sierra Leone i forbindelse med IUGs WASH aktiviteter. På denne tur besøgte vi ovenstående to læreanstalter for at undersøge, om vi kunne etablere samarbejde omkring videnoverførsel fra DK til Sierra Leone.
Vi fandt, at der er et kæmpestort potentiale i at binde vores aktiviteter i felten sammen med lokal kapacitetsopbygning og træning i regi af læreanstalter og universiteter. For IUGs projekter kunne dette være en ny hjørnesten i at sikre lokal bæredygtighed på kort, som lang sigt.

IUG er også ved at udvikle et projekt omkring fortsat støtte til kemisk analyse og samspil imellem et lokalt universitet og IUGs miljøprojekt i Bolivia, hvorfor det nu vælges at søge en synergi imellem disse tiltag; omkring universitet og undervisning i en gruppe der skal kunne give sparring og læring projekterne imellem.

I IUGs projekter, med fokus på lokal læreanstalter, er det faglige fokus på følgende områder:

  • Vandforsyning / pumper og forsyningssystemer
  • Energiløsninger /solenergi
  • GIS systemer i udviklingsprojekter
  • Kemisk analyse og information om miljøproblemer i lokalmiljø (vand / jord)

Har du erfaring inden for uddannelse og ovenstående faglige områder, og har du lyst til at arbejde målrettet med at give denne viden videre i et udviklingsperspektiv, og med afsæt i en filosofi om hjælp til selvhjælp undervise studerende og lærerkræfter i IUGs partnerlande -  så kom og bliv en del af denne ny arbejdsgruppe.

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.