Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUGs Growing Wall i Sierra Leone

Beton spirer til indkomst og bedre liv for handikappede jordløse i Sierra Leone

Growing Walls/Grønne mure er et projekt igangsat af Ingeniører uden Grænser (IUG) som skal sikre adgang til sunde fødevarer og et indkomstgrundlag for nogle af Sierra Leones mest udsatte mennesker.

I Sierra Leone lever ca. 450.000 mennesker med et handikap. Mange af disse mennesker - civile ofre af en mangeårig og brutal borgerkrig - lever i dag med amputeringer på arme og ben, hvilket besværliggør, eller gør det umuligt for dem at arbejde i markerne. Denne befolkningsgruppe lever derfor i ekstrem fattigdom, er jordløse og har hverken mulighed for at forsørge dem selv eller deres familier.

Growing Walls gør det muligt for denne befolkningsgruppe selv at dyrke afgrøder, som både bruges til eget forbrug, men også til videreslag på de lokale markeder. Væggene består af betonelementer hvori der i hvert enkelt element kan plantes og dyrkes afgrøder. Derved giver væggen, sammensat af disse elementer, et vertikalt produktionsgrundlag som imødekommer handikappet for den enkelte og at de er jordløse, samt gør det muligt for dem at forsørge sig selv.

Growing Walls blev igangsat i starten af indeværende år som et pilotprojekt med fokus på tre byer: Norway, Turid og Elise – befolkningsgruppen i disse byer udgøres af handikappede civile ofre, hvorfor disse byer er særligt udsatte. IUG har indtil nu, i samarbejde med lokal samarbejdspartner i Sierra Leone, EWB-SL, bygget 12 vægge. Derved får fire hustande i hver by en væg som lokalsamfundet kan benytte. Foruden de byggede vægge undervises lokalbefolkningen i pasning og vedligehold af afgrøderne samt i vigtigheden af en sund og varieret kost.  Den lokale skole i Norway: Erik Thunes Primary School - doneret af Erik Thunes legat- har yderligere implementeret væggene i undervisningen, hvor børn og unge modtager undervisning i sundhed og ernæring samt i, hvordan de skal passe afgrøderne. Ved implementering af undervisningen til skolebørnene vil væggene fungere langt ud i fremtiden, og både sikre forbedrede levevilkår for disse mennesker øjeblikkeligt, men også i fremtiden.  

Vil du se demonstrationer af de innovative vægge, kan du møde IUG ved kulturnatten d. 14. oktober ved IDA på Kalvebod Brygge 31-33.

Demonstrationsvæggen ved Kulturnatten er muliggjort ved donation af blokke fra Perstrup Beton Industri A/S.

Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal forbedre mennesker liv i udviklingslande.