Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUGs missions skal støtte Opportunity Training Center som skaber muligheder for beskæftigelse og et værdigt liv for mennesker som lever med et handicap i Sierra Leone

Bedre muligheder til mennesker som lever med et handicap i Sierra Leone

Den 19. september tager Lis Tharnov og Torben Jandorf fra projektgruppen OTC, IUG Syddanmark, på mission til Sierra Leone som det indledende startskud til OTC projektet i Kenema distriktet. Lis og Torben vil over knapt 2 uger kulegrave så mange detaljer de kan, med henblik på at definere et projekt som vil give OTC et løft til en fortsat bæredygtig udvikling, så flere mennesker som lever med handicaps får mulighed for et bedre og meningsfyldt liv.

Et sted for muligheder

OTC (Opportunity Training Centre) er et center for mennesker som lever med et handicap, der p.t. tilbyder services på et bredt spektrum af fagområder, fra et el-værksted over et smedeværksted til en systue. OTC har trods meget vanskelige vilkår, og reelt uden hjælp fra myndigheder, formået at skabe et bæredygtigt center for handicappede mennesker. Ca. 2,4 % af befolkning i Sierra Leone lever med handicaps forårsaget af tidligere polio epidemier, men også forårsaget i borgerkrigsperioden, hvor civile fik afhugget lemmer som straf, hvis de ikke fulgte ordrer fra lokale krigsherrer.

Lis og Torbens mission

Netop fordi dette projekt rummer komplekse problemstillinger er det besluttet, at det er nødvendigt med en mission alene med formålet at kortlægge såvel nuværende som vurdering af fremtidige forhold.
Lis og Torbens opgave rummer derfor aspekter og afklaring vedr. organisation, marked og afsætningsmuligheder for OTC produkter, teknologi/midler i værkstederne, logistik, personaleuddannelse osv. Ligeledes har Lis og Torben også et par nye discipliner/muligheder med i kufferten, hvor alt vil blive drøftet med OTC' s ledelse og medarbejdere.

Når alle disse mangeartede oplysninger og vurderinger er samlet sammen, vil de i samarbejde med OTC udarbejde en faseopdelt plan og forslag over de muligheder IUG har for at understøtte en fortsat bæredygtig udvikling. "OTC har indtil nu vist en usædvanlig stor vilje og evne til at udvikle en niche for en særlig udsat gruppe af mennesker i Sierra Leone, og netop denne omstændighed fortjener fokus fra vor side til en fortsat god udvikling", udtaler Lis og Torben.

Heldigvis har tiden over sommeren vist, at en række andre store organisationer i Danmark og internationalt er interesserede i et samarbejde med IUG om et projekt som dette. Så meget mere er det glædeligt, at der nu er mulighed for at bearbejde dette første skridt med kommende flere interessenter til gavn for mennesker som lever med et handicap i Sierra Leone.

Vidste du at...

den forventede levealder i Sierra Leone er cirka 52 år. Det er en af verdens laveste.