Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG på fact finding mission i Sierra Leone

Astrid Høegh Jensen: Praktikant til WASH projekt i Sierra Leone

Som praktikant skal Astrid være med til at sikre adgang til rent vand i landsbyer i Sierra Leone. Igennem tre måneders feltarbejde i syd, vil praktikken bl.a. byde på identificering af lokalsamfund i samarbejde med lokal partner samt dokumentering af det etablerede arbejdede med implementeringen af brønde i to landsbyer. Forud for feltarbejdet i Sierra Leone, er Astid nu i gang med det forberedende udviklingsarbejde som skal sikre arbejdsgangen i felten.

 

Jeg er nyuddannet geograf fra Københavns Universitet og er specialiseret i miljø, samfund og udvikling. Jeg har især fokuseret på udvikling af landdistrikter i Afrika syd for Sahara, og jeg har felterfaring fra Ghana, Tanzania og Uganda. I Uganda skrev jeg speciale i samarbejde med en virksomhed, hvor jeg udviklede et større baselinestudie og indsamlede data som fremadrettet skal bruges til at kunne monitorere og evaluere virksomhedens påvirkning af lokalsamfund. Jeg har derfor erfaring med at udvikle og indsamle kvalitativt og kvantitativt data i en udviklingskontekst hvilket jeg kan bruge i min praktik i IUG, som bl.a. består af tre måneders feltarbejde i Sierra Leone.                     

Udover metodiske kompetencer har jeg en høj grad af kulturel forståelse.  Jeg har en tværfaglig og holistisk tilgang til udviklingsarbejde, som jeg mener vil være en styrke i mit praktikforløb.

Jeg har længe gerne ville engagere mig i en mindre NGO, hvor man får ansvar og mulighed for at gøre en forskel. Derfor er et praktikforløb hos Ingeniører uden Grænser oplagt. Jeg får mulighed for at bruge mine faglige kompetencer, bidrage til IUGs projekter i Sierra Leone og samarbejde med de lokalt ansatte medarbejdere. Samtidig får jeg erfaring med projektarbejde i en teknisk-humanitær NGO og et indblik i projektledelse og projektimplementering. Jeg glæder mig til at være en del af IUGs aktiviteter, og være med til at styrke fokus på kvalitetssikring og bæredygtighed i IUGs projekter.    

Vidste du at...

i Kétao, Togo, er der ingen toiletter? Derfor arbejder IUG for at forbedre de sanitære forhold.