Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Udgravning til brønd i Sierra Leone
Vidste du at...

ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs 2015 mål, som skal give mennesker i udviklingslande et bedre liv

Vand, Sanitet og Hygiejne- WASH

IUGs projekter på vand, sanitet, hygiejne og sundhed (WASH) sikrer adgang til rent vand og ordnede sanitære forhold for verdens fattige. IUG ser adgang til rent vand som en menneskeret og forbedring af sundhed som et basalt og første skridt i forbedring af fattiges levevilkår.

Sygdomsbekæmpelse er et centralt og betydningsfuldt tema i IUGs projekter på WASH.  IUG sikrer derfor undervisning i hygiejne for lokalsamfundene, samt etablerer lokale sundhedskomiteer som opretholder oplysningen om vigtigheden af god hygiejne til lokalbefolkningen. Igennem etablering af brønde, latriner samt undervisning i vedligehold og hygiejne, opnår IUGs projekter en stærk positiv indvirkning på folkesundheden og den generelle levestandard i de små lokalsamfund.

Det tematiske netværk på WASH er funderet i dybdegående teknisk viden og ekspertise fra IUGs base af frivillige. Med ønsket om at forbedre sundheden og den generelle levestandard for verdens fattige, indgår erfarende, studerende og nyuddannede frivillige i idégenerering og faglig sparring om at udvikle innovative og bæredygtige løsninger på WASHområdet.  

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor WASH

 • Hydrologi
 • Hydrogeologi
 • Geologi
 • Vandkvalitet
 • Vandbehandling
 • Vandboring
 • Håndgravet brønde
 • Pumper
 • Vand distrubitions-systemer
 • Regnvands-opsamling
 • Vedligeholdelse
 • Sanitære faciliteter
 • CLTS training (Community-led Total Sanitation)
 • Oplysnings-kampagner
 • Design
 • Kvalitetskontrol
 • Undervisning i hygiejne

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder


IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Tovholder for det fagtematiske netværk WASH: Camilla Nathan 

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Vand, sanitet og Hygiejne.

 

FN: Rent vand og sanitet

 

Vand er en grundlæggende forudsætning for alt liv på jorden og dermed en forudsætning for bæredygtig udvikling. En meget stor del af personer, der lever i fattigdom, har ikke adgang til rent vand og basal sanitet. Læs mere 

FNs 6  Verdensmål der skal forandre vores verden.