Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG underviser og inddrager lokalbefolkningen i projektløsningerne for at sikre en bæredygtig fremtid
Vidste du at...

IUG har hjulpet 5000 mennesker i Sierra Leone, så de i dag har adgang til rent drikkevand

Kommende events

 

IUG informationsmøde

 

 

København: D. 23. august  kl. 17:30-19:30 

Informationsmødet afholdes på IUGs adresse, Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K.

hvor du kan høre om:
  • IUG generelt, struktur og kommunikationsarbejdet
  • Hvordan vores projekter iværksættes og organiseres
  • Fortælling fra en projektleder: Hvordan et IUG projekt ledes og hvordan det er at være frivillig hos IUG
Mødet afholdes på dansk, og alle er velkommen.
 

 

Din viden og erfaring er guld værd-

Bliv en del af nyetableret projektgruppe i IUG, med fokus på undervisning og kapacitetsopbygning af universiteter og læreanstalter. 
Bistand til Fourah Bay University i Sierra Leone damt Eastern Polytechnic i Kenema. 

I IUG vil vi gerne invitere interesserede til start-op-møde på Sankt Annæ Plads 16, onsdag den 21. juni 2017 fra kl. 17.00 til ca. 19.00 (for mere info kontakt saw@iug.dk)
Vi vil kort introducere vores tidl. erfaringer med denne type projekter og så sammen kigge på de potentielle projekter vi har planer om pt.

Tilmelding her

IUG har de sidst år udvidet sit projektfokus til også at omfatte teknisk bistand og kapacitetsopbygning af universiteter i de lande vi arbejder i. Vi har i den forbindelse arbejdet med universiteter i Bolivia og i Ghana, hvor donationer og undervisning af studerende og lærekræfter har været de centrale aktiviteter. Fokus har været fra kemisk analyse (vand/jord) til donation af elektronisk måleudstyr og undervisning i brugen af samme.

I slutningen af marts 2017 var IUGs projektleder Per Jacobsen og koordinator for IUGs seniorprogram Svend Aage West, på mission til Sierra Leone i forbindelse med IUGs WASH aktiviteter. På denne tur besøgte vi ovenstående to læreanstalter for at undersøge, om vi kunne etablere samarbejde omkring videnoverførsel fra DK til Sierra Leone.
Vi fandt, at der er et kæmpestort potentiale i at binde vores aktiviteter i felten sammen med lokal kapacitetsopbygning og træning i regi af læreanstalter og universiteter. For IUGs projekter kunne dette være en ny hjørnesten i at sikre lokal bæredygtighed på kort, som lang sigt.

IUG er også ved at udvikle et projekt omkring fortsat støtte til kemisk analyse og samspil imellem et lokalt universitet og IUGs miljøprojekt i Bolivia, hvorfor det nu vælges at søge en synergi imellem disse tiltag; omkring universitet og undervisning i en gruppe der skal kunne give sparring og læring projekterne imellem.

I IUGs projekter, med fokus på lokal læreanstalter, er det faglige fokus på følgende områder:

  • Vandforsyning / pumper og forsyningssystemer
  • Energiløsninger /solenergi
  • GIS systemer i udviklingsprojekter
  • Kemisk analyse og information om miljøproblemer i lokalmiljø (vand / jord)

Har du erfaring inden for uddannelse og ovenstående faglige områder, og har du lyst til at arbejde målrettet med at give denne viden videre i et udviklingsperspektiv, og med afsæt i en filosofi om hjælp til selvhjælp undervise studerende og lærerkræfter i IUGs partnerlande -  så kom og bliv en del af denne ny arbejdsgruppe.
 

 

Opstart: fagtematisk gruppe vedrørende byggeri 

Har du har du lyst, tid og evt. også erfaring med byggeri i udviklingslande, så kom og bliv en del af IUG nye fagtematiske gruppe på byggeri.
Mandag d. 21. august kl. 17.30-19.30 tilmelding her
Vi er ved at søsætte mindre projekter i Afrika omkring byggeri og renovering af isolerede sundhedsklinikker. Desuden er vi sammen med Sweco DKs team i fuld sving med at forberede renovering af en skole i Zimbabwe. Disse projekter skal tilknyttes en fagtemagtiskgruppe, hvor der dels gives sparring, men hvor der også fødes nye projekter fra.
Kom, hvis du brænder for at bruge din faglighed  byggeriområdet, og måske også erfaring i IUG regi.

Dagsorden og specifikt projektmateriale vil blive fremsendt inden mødet.

Kontakt IUG

Ingeniører uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16, 2
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dorte@iug.dk

Følg IUG på