Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Lærere på en skole i Sierra Leone, som IUG har hjulpet til at blive uddannet
Vidste du at...

IUG har arbejdet for at etablere adgang til rent drikkevand efter de voldsomme oversvømmelser og mudderskred i Sierra Leones hovedstad Freetown i august 2017

Uddannelse

IUG har i sommeren 2017 oprettet et nyt tematisk netværk, som målrettet arbejder med kapacitetsopbygning og uddannelse i udviklingslande. Netværket arbejder dels på at integrere kapacitetsopbygningen efter behov i alle IUGs projekter, hvor det er relevant, samt med at planlægge og gennemføre skræddersyet kapacitetsopbygning og uddannelse efter anmodning fra samarbejdsorganisationerne. Det er intentionen at udvikle og opbygge en række uddannelsesmoduler på typiske IUG-områder som bl.a. vandforsyning og bæredygtig energi. Træningsmoduler som med større eller mindre justeringer i henhold til samarbejdspartnerens eller uddannelsesinstitutioners behov kan rulles ud for undervisere og studerende.

Der er nedsat 5 arbejdsgrupper, som alle savner flere aktive frivillige. Grupperne skal udarbejde træningsmoduler indenfor bl.a. GIS, vandanalyser, energisystemer baseret på sol, drift og vedligeholdelse af mindre vandforsyninger samt planlægning og projektering af små vandforsyninger. Senere vil flere nye arbejdsgrupper komme til og det sker i takt med, at behovet for træning og uddannelse beskrives og identificeres i IUGs projekter.

Det fagtematiske netværk på uddannelse indsamler desuden udstyr fra virksomheder og institutioner. Udstyr planlægges ligeledes at blive et af omdrejningspunkterne for netværkets undervisningsaktiviteter.

 

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor uddannelse

IUG har over årene samarbejdet med universiteter i bl.a. Bolivia og Ghana om levering af analyseudstyr til kemiske vand- og jordananalyser. IUG har desuden gennemført undervisning inden for emnerne vandforsyning, solenergi, GIS og blandede kemiske analyser.

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise, hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

 

Tovholder for det fagtematiske netværk Uddannelse: Jan Holmegaard Hansen

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk på uddanelse.

 

Se alle uddannelsesprojekterne

FN: Kvalitets-uddannelse

Kvalitetsuddannelse er grundlæggende for at forbedre menneskers liv og bæredygtige udvikling. Vi har set store fremskridt i forhold til at øge adgangen til uddannelse på alle niveauer samt indskrivning på skoler særligt for kvinder og piger. Grundlæggende læsefærdigheder er forbedret enormt, men der er stadig brug for mere dristige indsatser for at tage endnu større skridt mod de universelle uddannelsesmål. For eksempel, verden har opnået lighed i primær uddannelse mellem piger og drenge, men få lande har nået dette mål på alle uddannelsesniveauer. Læs mere

FNs Verdensmål nr. 4 skal forandre vores verden.