Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG arbejder på løsninger til opbevaring af majs i Kenya, hvor store dele af høsten går tabt pga. dårlige opbevaringsmuligheder.
Vidste du at...

IUG sammen med den lokale organisation Karwan Development Foundation (KDF) har udbredt et unikt advarselssystem, mod oversvømmelser i Pakistan

Byggeri af kølerum og mikrosiloer til opbevaring af majs i Kenya

Projektet omhandler fødevaresikkerhed og består af to udviklingsprojekter, begge succesfuldt fuldført i 2016.

Det ene projekt beskæftiger sig med at forbedre opbevaringsfaciliteter for småbønder. FNs fødevare- og landbrugsorganisation har støttet udviklingen af ​​en metal mikrosilo som er vidt udbredt, men som ikke opererer med 'first-in-first-out flow', hvilket kan sætte sundheden i fare. IUG har udviklet en ny type mikrosilo med en konisk bund for at sikre, at der ikke kommer til at ligge fordærvet majs i siloen. 

Den anden del af projektet vedrører et udvidet og renoveret kølerum til majsfrø på en frøstation i Kiboko tilhørende International Maize and Wheat Improvement Center/CIMMYT, der arbejder med at forbedre afgrødens kvalitet og kvantitet i Kenya. Kølerummet blev indviet juli 2016. Ved at sænke opbevaringsrummets temperatur og relativ luftfugtighed, sikres frøene ti års vitalitet frem for de tidligere to år. Energiforbruget ventes at falde til omkring en tredjedel grundet meget bedre isolering, og det meste af denne energi vil blive produceret af solceller. 

Projektet blev finansieret af Bill og Melinda Gates Foundation.

 

                          

 IUG-microsilo                           Planteavlsstationen, Kiboko  

 

     

Fakta

Hvor

Kenya

Hvornår

2013-16

Partnere

CIMMYT, Internationalt center for forbedring af majs og hvede

Status

Afsluttet