Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG samarbejder med CISU (Civilsamfund i Udvikling) om den videre udvikling af organisationen.
Vidste du at...

et af de største problemer I Bolivia er mangel på drikkevand? – IUG har indgået et samarbejde med Caritas i Coroico, Bolivia om bl.a. drikkevand og affaldshåndtering

Visionsseminar 2015

Vi bygger bedre liv

Med Visionsseminar 2015 tager IUG nu hul på anden fase af den planlagte organisationsudvikling, som blev påbegyndt i slutningen af 2014.

Visionsseminar 2015 har blandt andet til formål at konkretisere organisationens strategi og fokusområder for perioden 2015 - 2020. Da begge emner er centrale elementer i IUG's daglige virke, er det af stor betydning, at alle, som er engageret i IUG's aktiviteter, har mulighed for at deltage i udformningen af disse emner.

Vi vil derfor gerne opfordre alle IUG medlemmer, aktive som passive, og IUG's projektgrupper til at deltage i Visionsseminar 2015, og bidrage positivt og konstruktivt til IUG's fremtidige udvikling.

Tid: lørdag d. 21. februar kl. 10:00 - 15:30

Sted: Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænget 15, 2450 København SV (lokaleinfo - der skiltes ved hovedindgangen)

Tilmelding: http://goo.gl/forms/On6q0pYAjZ

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 16. februar

Læs mere om indhold og afholdelse af Visionsseminar 2015