Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Efter to massive jordskælv i 2015 er IUG igang med at bygge skoler til Nepals børn og unge
Vidste du at...

et af de største problemer I Bolivia er mangel på drikkevand? – IUG har samarbejdet med Caritas i Coroico, Bolivia om bl.a. drikkevand og affaldshåndtering

Varsling af ordinær generalforsamling

Det varsles hermed at Ingeniører uden Grænser afholder ordinær generalforsamling d. 11. maj 2017.

Tidspunkt kl. 17.30

Sted: Metropol, Sigurdsgade 26, Kbh N

Online videolink med Odense og Århus: Sted annonceres ved udsendelse af dagsorden.

 
Forslag til generalforsamlings beslutning og kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen (frist 29. marts) og distribueres til medlemmer samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Forslag og cv på kandidaturer skal fremsendes til IUGs sekretariat på info@iug.dk eller via post til Ingeniører uden Grænser - Skt. Annæ Plads 16, 1 - 1250 København K. (format til cv på kandidat fremsendes via henvendelse til IUG sekretariat).

Valget af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen omfatter i 2017 formandsposten, fire bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter.

Til at supplerer bestyrelsen søges specifikt profiler med erfaring inden for følgende områder:

-       International udviklingserfaring

-       Økonomistyring (support til IUG Kasserer)

-       Kommunikation

-       Erfaring specifikt på IUG strategiske indsatsområder jf. IUGs strategi 2015-2020

-       Organisationsudvikling / internationale partnerskaber

IUGs bestyrelse er en arbejdende bestyrelse hvilket betyder, at forventningen til kommende bestyrelsesmedlemmer/suppleanter er, at man engagere sig i IUGs aktiviteter gennem deltagelse i arbejdsgrupper/projektgrupper. Efter valget vil bestyrelsen blive sat og specifikke indsatsområder vil blive tildelt hvert medlem af bestyrelsen alt efter kompetencer og interesse.

Tilmelding her (tilmelding er ikke obligatorisk) 

 

IUGs vedtægter – revideret januar 2017