Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
I samarbejde med EWB Palestine har IUG etableret solcellesystemer som kan forsyne op til 30 familier med strøm.
Vidste du at...

IUG har arbejdet for at etablere adgang til rent drikkevand efter de voldsomme oversvømmelser og mudderskred i Sierra Leones hovedstad Freetown i august 2017

Miljø - affald og bæredygtig energi

Bæredygtig udvikling er en vision om fremtiden, om hvordan vi forvalter fremtiden her og nu.

Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted. Idet resultaterne af vores handlinger i dag uundgåeligt vil ramme andre på et andet tidspunkt eller et andet sted, og dermed have indflydelse på andre menneskers livsmuligheder. For IUG handler bæredygtig udvikling om, at vi sammen med mindre lokalsamfund og strategiske aktører skabe betingelser for det gode liv for os alle, og understøtter lokale udviklingsprocesser.

Med bæredygtig udvikling menes der, at de forandringsprocesser, som finder sted i samfundet, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle, og at de ressourcer og miljø som vi påvirker ikke nedbrydes og påvirkes negativt af vores aktivitet i dag.

 IUGs aktiviteter på miljøområdet bidrager til bæredygtige løsninger til hvordan globale miljøproblematikker håndteres i lokalt regi. I ønsket om målrettet afdækning af globale miljøproblematikker defineres IUGs tematiske netværk i tre underkategorier: affaldshåndtering, bæredygtig energi samt miljøplanlægning.

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering har betydning for ethvert samfunds helbred og levevilkår. Ukontrolleret ophobning af affald forurener miljøet og bidrager til spredning af smitte, akutte sygdomme og høj dødelighed blandt mennesker. IUGs indsats på affaldshåndtering omhandler bl.a. oprydning efter katastrofer og konflikter samt udvikling af lokal affaldshåndtering og uddannelse i denne.

Læs mere om det fagtematiske netværk for affald.

Bæredygtig energi

Bæredygtig energi bidrager til løsninger der bl.a. sikrer adgang til information og kommunikation for fattige befolkninger, stabil elforsyning til lokale sundhedsklinikker, indkomstgrundlag til små lokalsamfund igennem mindre brugerbetalingsløsninger fra soldrevne mobilopladerstationer samt soldreven energiforsyning til køle – og opbevaringsmuligheder til fødevaresikkerhedsområdet.

Læs mere om det fagtematiske netværk for bæredygtig energi.

Miljøplanlægning

IUGs engagement på miljøplanlægning udmønter sig bl.a. i samarbejde med lokalbefolkningen, universiteter samt andre relevante aktører om de miljøproblematikker som står i vejen for udvikling, og som påvirker lokalsamfundet og lokalbefolkningens levevilkår.

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund samt lokalbefolkningen og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Kontakt IUGs sekretariat:kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af et af IUGs tematiske netværk på miljø. 

Se alle miljøprojekter

 

FN: Bæredygtig energi

Global adgang til moderne, vedvarende energi og renere brændstoffer er en forudsætning for, at bekæmpe mange af de udfordringer, verden står overfor i dag, såsom fattigdom, fødevaresikkerhed, klimaforandringer, rent vand, sundhed og økonomisk vækst. En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra den måde, vi udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi. Læs mere

FNs Verdensmål nr. 7 skal forandre vores verden.