Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Mange mistede deres hjem under oversvømmelserne i Pakistan i 2010. Sammen med de lokale bygger IUG halmhuse til ofrene for oversvømmelserne.
Vidste du at...

mere end 8000 mennesker ikke har adgang til elektricitet på Vestbredden? IUG samarbejder med den palæstinensiske søsterorganisation om et sol– og vindenergi-projekt

Arv og gaver

Med testamentariske gaver kan IUG hjælpe flere til et liv efter overlevelse.
- Og hele arvebeløbet går ubeskåret til IUG’s arbejde.

Økonomiske tilskud til IUG er af stor og fundamental betydning for organisationens  eksistens og fortsatte virke med at hjælpe fattige mennesker i fattige lande.

Med en testamentarisk gave til IUG støtter du arbejdet med opbygning af boliger og veje efter natur- og menneskeskabte katastrofer, og hjælper med at redde liv ved at forebygge koleradødsfald blandt børn og voksne.

Der er tre arveklasser, som nemlig danner rammen for, hvordan din arv fordeles.

Arvelovens regler

Arveloven danner rammen om betingelserne for fordeling af din arv, når du ikke har skrevet et testamente. I den situation er der tre arveklasser, som automatisk arver dig, hvis du ikke har skrevet et testamente:

Arveklasser

  • Arveklasse 1 omfatter din ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn. Hvis der ikke er arvinger i arveklasse 1, går man videre til arveklasse 2
     
  • Arveklasse 2 omfatter dine forældre, dine søskende og deres efterkommere. Hvis der ikke er arvinger i arveklasse 2, går man videre til arveklasse 3
     
  • Arveklasse 3 omfatter dine bedsteforældre og deres børn. Kusiner og fætre har ikke arveret

Hvis du ikke har arvinger i de tre arveklasser, og du ikke har skrevet et testamente, så tilfalder hele arven statskassen.

Hvis du derimod har ægtefælle eller børn (livsarvinger) har de krav på deres tvangsarv, som er en fjerdedel af det, du efterlader. Du kan selv bestemme, hvordan du vil fordele de resterende 75 procent.

Alle arvinger skal betale boafgift på 15 procent til staten. Ægtefæller er undtaget, ligesom IUG er fritaget for at betale denne afgift, da der er tale om en humanitær forening hvilket betyder, at hele det testamentariske beløb går ubeskåret til IUG’s arbejde.

Hvad gør jeg, hvis jeg overvejer at oprette et testamente til fordel for IUG?

Hvis du overvejer at testamentere et beløb til IUG, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet og høre mere om organisationens arbejde og igangværende projekter, som kan nyde godt af din støtte.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil donere penge til IUG?

Et testamente skal være skrevet ned og underskrevet i overværelsen af en notar eller to vidner, der ikke står til at skulle arve ifølge testamentet. Testamentet indeholder typisk oplysninger som:

  • Navn, adresse og CPR-nummer
  • Hvem der skal betænkes og med hvad
  • Hvem der skal bestyre boet efter dig

Det er en god idé at tage kontakt til en advokat og få hjælp til at få oprettet testamentet. Du kan altid ringe til IUG, som vil hjælpe dig til advokatbistand. Ring på tlf. 60894406 eller kontakt os på info@iug.dk

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har lavet testamente?

Det er nødvendigt at lave de tilføjelser eller ændringer, du ønsker, i dit testamente. Det gør du bedst i samarbejde med en advokat. Det behøver ikke at være den samme advokat, som har lavet dit oprindelige testamente.

Har du spørgsmål til IUG's støtte­muligheder?

Kontakt
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk