Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
GIS temaaften med NIRAS, Informi GIS og DHI GRAS
Vidste du at...

på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning

GIS

Task Force GIS

Geografiske Informationssystemer (GIS), er en betegnelse for systemer der anvendes til at indsamle, bearbejde og udstille geografiske data. GIS bruges i IUG, til at støtte evidensbaseret projektudvikling, og til at visualisere data til afrapportering af igangværende og afsluttede projekter. Gruppens formål er at støtte igangværende og fremtidige projekter i IUG, samtidig med at danne gruppens egne projekter, med fokus på lokal kapacitetsopbygning i projektlandet ved at udbrede kendskab og kompetencer til GIS. Dette vil i første omgang forsøges ved at oprette undervisningsforløb der kan overføres og implementeres internt i IUG og eksternt til uddannelsesinstitutioner i IUG projektlande.

GIS arbejder overordnet med følgende mål:

 

  • Styrker beslutningsgrundlaget i nuværende og fremtidige projekter i IUG
  • Styrker kommunikation i forhold til eksterne partnere ved hjælp af kort og geodata
  • Udbreder kendskab og overfører kompetencer til GIS og geodata i udviklingslande
  • Styrker kort- og datagrundlaget i projektområderne
  • Udbreder kendskabet til IUG hos andre nødhjælps- og udviklingsorganisationer, ved at tilbyde assistance.

Aktiviteter

GIS har afholdt to ’Mapathons’, hvor omkring 30 studerende har kortlagt veje og landsbyer i Liberia, og en temaaften, hvor ansatte fra NIRAS, Informi GIS og DHI GRAS, kom og fortalte om deres arbejde med software og hardware til dataindsamling i forhold til humanitær- og udviklingsarbejde.

Af igangværende projekter hjælper GIS en udsendt praktikant i Sierra Leone med metoder til dataindsamling. Her arbejdes der på en server og databaseløsning til det indsamlede data. Fremtidigt vil de indsamlede data danne grundlag for udarbejdelse af kortmateriale, der skal være med til at vise og dokumentere IUGs aktiviteter.

Tovholder for det fagtematiske netværk GIS: Per Ulrik Svenson

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk GIS.

Nyt fra GIS

Ingeniører uden Grænsers nye task force GIS sætter IUG projekter på verdenskort 

Kontakt IUG

Ingeniører Uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16, 3
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

Følg IUG på