Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG ved first Lego league, Aarhus

Frivillige stillinger i IUG

 

 Praktik ved Ingeniører uden Grænser – efterår 2017

Ingeniører uden Grænser er en frivilligdrevet NGO som tilvejebringer overlevelsesmuligheder og skaber grundlag for bæredygtig udvikling i små fattige lokalsamfund i verdens ulande. Med tekniske løsninger bedriver vores frivillige et fantastisk stykke arbejde verden over – og de fortællinger kan du være med til at få ud i verden.

Vi er en lille NGO med høje ambitioner som søger at få vores fortællinger ud i verden; og det har vi rigtig god succes med. Vi søger derfor en skarp praktikant til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver.

Vi søger en praktikant der:

 • Er på en relevant uddannelse (kommunikation /int. Udvikling, journalistisk eller lignede)
 • Har øje for den gode historie og for IUGs placering i dansk udviklingsbistand
 • Kan rumme mange forskellige opgaver
 • Er engageret og kreativ i udviklingen af IUGs kommunikationsplatform
 • Kan levere nyheder i skrift og visuelt bl.a. på IUGs SoMe kanaler, hjemmeside, nyhedsbrev og udarbejdelse af artikler

Konkrete opgaver som skal varetages:

 • Deltagelse i IUGs projektgruppers møder og andre relevante arbejdsgrupper som del af et introduktionsprogram
 • Deltagelse i arbejdsgrupper hvortil der skal ydes støtte med oplysning og kommunikationsvirksomhed
 • Understøtte udviklingen af kommunikation i forhold til fundraising på udvalgte projekter
 • Praktiske og løbende opgaver på IUGs sekretariat
 • Udvikling af visuelt materiale (powerpoints,videoer, billedeserier og tryksager)
 • Support til vedligehold af nyhedsflow på IUGs SoMe platforme
 • Vedligehold af IUGs hjemmeside (Vi arbejder i Umbraco)

Krav til praktikanten:
Praktikanten skal være studerende og have bestået bacheloreksamen eller lignende.

 • I visse tilfælde accepteres studerende, der endnu ikke har afsluttet bacheloreksamen, hvis ansøgeren i stedet besidder erfaringer/kompetencer, der på anden vis kan kompensere for dette
 • Praktikanten skal være bosiddende i Danmark eller være studerende ved en dansk uddannelsesinstitution
 • Praktikanten skal, grundet IUGs mødeaktivitet om aftenen, være fleksibel i forhold til arbejdstider og skal kunne lægge sit arbejdsprogram, så det følger IUGs relevante arbejdsgrupper
 • Skal kunne formulere sig i skrift og tale på engelsk

Praktik skal som udgangspunkt kunne give den studerende merit på sit studie, og det er et krav fra IUGs side, at indholdet for praktikken godkendes af studiemyndigheden på den studerendes uddannelsesinstitution. Tidsrammen for praktikken vil ligge op ad de krav, som stilles fra praktikantens uddannelsesinstitution. IUG tilbyder rådgivning og assistance gennem hele praktikperioden. Det er dog ikke muligt for IUG at tilbyde praktikanterne nogen form for økonomisk støtte under praktikforløbet.

Ansøgning:
Ansøgning til den opslåede praktikplads skal indeholde selve ansøgningen, som beskriver den studerendes kvalifikationer i forhold til praktikstilling og hans/hendes ideer til, hvordan praktikopgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og anden relevant dokumentation. Endvidere skal det oplyses, hvornår kandidaten har mulighed for at påbegynde praktik og den nødvendige varighed, som praktik skal have jf. kandidatens uddannelsesinstitution. Ansøgningen til praktikpladsen sendes pr. mail i ét samlet dokument til praktik@iug.dksenest d. 20. juni.
Eventuelle spørgsmål rettes til IUGs Generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen - dlm@iug.dk eller på telefon 70 27 40 06.

 

 

Lønnet studentermedhjælp/kommunikationsmedarbejder ved Ingeniører uden Grænser

Ingeniører uden Grænser har en meget aktiv medlemskreds, og oplysninger om vores projekter verden over, skal ud. IUG søger derfor en studentermedhjælper 15 timer om ugen, en medarbejder der skal være med til at styrke kommunikationen fra vores projekter og aktiviteter verden over.

Du bliver en del af et lille sekretariat og kommer i tæt sparring med vores projekter og kommunikationsgruppe, der arbejder med at styrke vores platforme for kommunikation. Du skal levere nyheder, i skrift og visuelt, til diverse medier som f.eks. IUGs facebookside, hjemmeside og linkedIn og til eksterne (samarbejdspartnere, virksomheder og presse). Du skal også være med til at udarbejde informationsmaterialer og årsberetninger.

Ambitionerne er høje, og vi har rigtig god vind i sejlene. Derfor er det utroligt vigtigt, at du kan videreføre den udvikling og gejst i din fortælling om IUG. Mål, for vores kommunikation, er at styrke kendskabet til organisationen i den brede offentlighed og specifikt i forhold til vores medlemspotentiale. Vi forventer, at du har erfaring med redigering i Indesign, power point og journalistisk formidling.

Du skal være bindeled til vores webplatform – så erfaring med hjemmesider er et must (levere materiale til disse platforme samt lægge det på net), og du skal gøre det præcist, kreativt og i øjenhøjde. Mange af vores ting skal ud på engelsk, hvorfor skal du beherske skriftligt engelsk.

Stillingen er en studenterstilling og er baseret på 15 timers ugentligt arbejde.  

Vi søger en studentermedhjælp der:

 • er på en relevant uddannelse (kommunikation / int. udvikling) og gerne med journalistisk fokus
 • har øje for den gode historie og syn for IUGs rolle og placering i dansk udviklingsbistand
 • kan rumme de mange forskellige opgaver i fleksibel tilrettelæggelse af arbejde og tid
 • er engageret og kreativ som sparringspartner i udviklingen af IUGs kommunikationsplatform
 • er en god samarbejdspartner i dagligdagen, på en lille arbejdsplads, og har lyst til, i samspil med vores projektfolk, at fortælle om IUGs projekter verden over
 • er stærk i skriftligt engelsk
 • kan være vores nye webmaster – og behersker at arbejde i Umbraco

 

Har vi fanget din interesse, så giv os dine data på følgende link https://goo.gl/forms/6j49RSnjWjuFIbRW2 og send en kort ansøgning, med CV inkluderet, inden d. 13. juli til generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen på dlm@iug.dk. Ønsker du yderligere information om stillingen, kan du kontakte DLM på info@iug.dk eller telefon 70 27 40 06.

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation, der arbejder for, at verdens fattige skal blive aktivt inddraget i bekæmpelsen af fattigdom og marginalisering. Vi tror på, og har som udgangspunkt den opfattelse, at verdens fattige har og kan opbygge tekniske og faglige kompetencer til selv at spille en afgørende rolle i opbygning og udvikling af deres respektive samfund. Ved hjælp af vores medlemmers indsats stiller vi teknisk og faglig viden til deres rådighed via vores projekter verden over.
Læs mere på iug.dk    Vi glæder os til at høre fra DIG!

 

Informations­møde om IUG

Onsdag d. 23. august 

på Skt. Annæ Plads 16 - Kbh K.


Kontakt IUG

Ingeniører uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16, 2
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dorte@iug.dk