Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG ved first Lego league, Aarhus

Frivillige stillinger i IUG

Erfaren projekt "nestor" søges: 


Vi fortsætter et succesfuldt samarbejde med Universitet i Bolivia, om at opgradere deres viden om forurening af deres nærmiljø, og har allerede en projektgruppe klar til at tage fat i fase II. Gruppen er fagligt solidt velfunderet, men mangler en erfaren "nestor" til at være med til at sætte form og struktur på fase II. i projekt.

Vi tænker at fortætte arbejdet med, at uddanne elever og lærekræfter på universitet ved dels at sende doneret laboratorieudstyr til universitet, men også via træning og kurser i at oplære dem i brug af udstyr og vedligehold. Vi har efter fase I. set en utrolig stor gejst og nytte af den læring og det udstyr der blev givet til universitet, og det vil IUGs projektgruppe meget gerne bygge videre på.

Projektet kommer til at indgå i en større sammenhæng i lokalsamfundet idet IUG også er ved at lancere et miljøprojekt, hvor landsbyerne i kommunen aktivt inddrages i at udrede deres miljøproblemer og ved inddragelse af borgerne, at forme løsninger på helt lokalt plan. Universitet og de studerende har vist, at det giver utrolig stor nytte at disse inddrages aktivt i det lokale miljøarbejde for dermed at få fakta og konkret viden omkring miljøproblemer på bordet.

Har du lyst til at blive nestor for denne projektgruppe bestående af meget dedikerede IUG'er, så kontakt venligst IUGs sekretariat som vil formidle kontakten.

Har du lyst til lige at vende nogle spørgsmål eller er der noget du lige vil have afklaret, så ring endelig til IUGs sekretariat, tlf.: 70 27 40 06 


Profil.

Vi tænker at du har: 

 • Masser af gejst til frivilligt virke og til at give din erfaring fra dig 
 • Erfaring fra universitetsmiljø
 • Erfaring med at arbejde i et internationalt miljø
 • Erfaring med formidling og er fagligt funderet i miljø/kemi/biokemi
 • Spansk er IKKE et must da gruppen har kræfter til at løfte dette.


Kontakt os hurtigt på dlm@iug.dk - vi står på spring for at komme i gang

 

 

Praktik ved Ingeniører uden Grænser – efterår 2017

Ingeniører uden Grænser er en frivilligdrevet NGO som tilvejebringer overlevelsesmuligheder og skaber grundlag for bæredygtig udvikling i små fattige lokalsamfund i verdens ulande. Med tekniske løsninger bedriver vores frivillige et fantastisk stykke arbejde verden over – og de fortællinger kan du være med til at få ud i verden.

Vi er en lille NGO med høje ambitioner som søger at få vores fortællinger ud i verden; og det har vi rigtig god succes med. Vi søger derfor en skarp praktikant til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver.

Vi søger en praktikant der:

 • Er på en relevant uddannelse (kommunikation /int. Udvikling, journalistisk eller lignede)
 • Har øje for den gode historie og for IUGs placering i dansk udviklingsbistand
 • Kan rumme mange forskellige opgaver
 • Er engageret og kreativ i udviklingen af IUGs kommunikationsplatform
 • Kan levere nyheder i skrift og visuelt bl.a. på IUGs SoMe kanaler, hjemmeside, nyhedsbrev og udarbejdelse af artikler

Konkrete opgaver som skal varetages:

 • Deltagelse i IUGs projektgruppers møder og andre relevante arbejdsgrupper som del af et introduktionsprogram
 • Deltagelse i arbejdsgrupper hvortil der skal ydes støtte med oplysning og kommunikationsvirksomhed
 • Understøtte udviklingen af kommunikation i forhold til fundraising på udvalgte projekter
 • Praktiske og løbende opgaver på IUGs sekretariat
 • Udvikling af visuelt materiale (powerpoints,videoer, billedeserier og tryksager)
 • Support til vedligehold af nyhedsflow på IUGs SoMe platforme
 • Vedligehold af IUGs hjemmeside (Vi arbejder i Umbraco)

Krav til praktikanten:
Praktikanten skal være studerende og have bestået bacheloreksamen eller lignende.

 • I visse tilfælde accepteres studerende, der endnu ikke har afsluttet bacheloreksamen, hvis ansøgeren i stedet besidder erfaringer/kompetencer, der på anden vis kan kompensere for dette
 • Praktikanten skal være bosiddende i Danmark eller være studerende ved en dansk uddannelsesinstitution
 • Praktikanten skal, grundet IUGs mødeaktivitet om aftenen, være fleksibel i forhold til arbejdstider og skal kunne lægge sit arbejdsprogram, så det følger IUGs relevante arbejdsgrupper
 • Skal kunne formulere sig i skrift og tale på engelsk

Praktik skal som udgangspunkt kunne give den studerende merit på sit studie, og det er et krav fra IUGs side, at indholdet for praktikken godkendes af studiemyndigheden på den studerendes uddannelsesinstitution. Tidsrammen for praktikken vil ligge op ad de krav, som stilles fra praktikantens uddannelsesinstitution. IUG tilbyder rådgivning og assistance gennem hele praktikperioden. Det er dog ikke muligt for IUG at tilbyde praktikanterne nogen form for økonomisk støtte under praktikforløbet.

Ansøgning:
Ansøgning til den opslåede praktikplads skal indeholde selve ansøgningen, som beskriver den studerendes kvalifikationer i forhold til praktikstilling og hans/hendes ideer til, hvordan praktikopgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og anden relevant dokumentation. Endvidere skal det oplyses, hvornår kandidaten har mulighed for at påbegynde praktik og den nødvendige varighed, som praktik skal have jf. kandidatens uddannelsesinstitution. Ansøgningen til praktikpladsen sendes pr. mail i ét samlet dokument til praktik@iug.dksenest d. 20. juni.
Eventuelle spørgsmål rettes til IUGs sekretariatschef Dorte Lindegaard Madsen - dlm@iug.dk eller på telefon 70 27 40 06.

Informations­møde om IUG

Onsdag d. 14. juni

på Skt. Annæ Plads 16 - Kbh K.


Kontakt IUG

Ingeniører uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16,1
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: kontakt@iug.dk


Daglig ledelse, projektinformation og samarbejde:
Generalsekretær,
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dorte@iug.dk