Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
I 2014 markerede EWB Sierra Leone og beboerne i landsbyen, Norway, World Water Day. Norway ligger i Kenema-distriktet, hvor IUG samarbejder med EWB-SL og lokalbefolkningen om at skaffe rent drikkevand og forbedre de sanitære forhold for indbyggerne.
Hvidste du at
IUG sammen med den lokale organisation Karwan Development Foundation (KDF) har udbredt et unikt advarselssystem, mod oversvømmelser i Pakistan
World Water Day 2015

Temaaften om vand, konflikter og samarbejde i udviklingsarbejde

I anledning af FN’s World Water Day d. 22. marts vil Ingeniører uden Grænser i år deltage i markeringen af dagen.
Vi indbyder jer derfor til en spændende temaaften om vand og vandrelaterede problemstillinger og udfordringer i udviklingsarbejde, onsdag d. 25 marts kl. 17.30 – 20.00.

Arrangementets oplægsholdere vil hver især belyse forskellige aspekter af de problemstillinger, som de møder i deres daglige arbejde med vandrelaterede projekter.

I kan se frem til en spændende aften i selskab med erfarne IUG medlemmer, som vil fortælle om deres egne oplevelser med vandprojekter i felten, og hvilke tilgange og metoder, der tages i brug, når nye projekter skal søsættes.

I vil desuden have mulighed for at få indsigtsfuld viden fra Helle Munk Ravnborg, Seniorforsker ved DIIS, som holder oplæg om, hvordan adgang til vand – eller mangel på samme kan skabe dybe, politiske spændinger og konflikter eller afstedkomme uforudsete komplikationer, der som oftest rammer den fattigste del af befolkningen mest.

Der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og vi håber på, at alle i salen har lyst til at byde ind med værdifuld viden og debatoplæg til aftenens tre oplægsholdere.

På snarlig gensyn!

Praktisk information

Tid: Onsdag d. 25. marts kl. 17.30 – 20.00

Sted: Sankt Annæ Plads 16, 4. sal, 1250 København K

Tilmelding: LUKKET FOR TILMELDING!

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.

Program

  • Velkomst v/ Dorte Lindegaard Madsen, Sekretariatschef, IUG
  • IUG’s tilgang og metoder i WASH-projekter lokalt v/ Maria Ondracek & Bent Kjellerup, begge aktive IUG medlemmer
  • Vand - en kilde til lokale konflikter v/ Helle Munk Ravnborg, Seniorforsker ved DIIS
  • Kort paneldebat omkring vand som en rettighed og kilde til konflikt

Pause

  • IUG’s katalog over metoder til etablering af adgang til rent drikkevand v/ Bent Kjellerup, IUG’s WASH-gruppe

Temaaftenens moderator: Mette Bloch Hansen

 

Kort om temaaftenens oplægsholdere og moderator

Bent Kjellerup
Bent Kjellerup er uddannet civilingeniør og et mangeårigt medlem af IUG. Bent har igennem en årrække beskæftiget sig med vandrelateret projekter, blandt andet som (projekt)medarbejder hos COWI Consult A/S, Carl Bro International, Rambøll Odense, Dansk Flygtningehjælp og DANIDA/Verdens-banken.
Gennem sit arbejde og sit engagement som frivillig har Bent været udstationeret i lande som blandt andre Bangladesh, Burma (Myanmar), Cambodja, Egypten, Eritrea, Ghana, Indien, Indonesien, Kenya, Malawi, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Somaliland og Vietnam.

Maria Ondracek
Maria Ondracek er uddannet civilingeniør fra 2005 med speciale indenfor hydrologi.
Maria har arbejdet som forskningsassistent i hydrologisk afdeling på GEUS (2005 – 2010) med den nationale vandressource model, hvor formålet var at skabe overblik over den danske uudnyttede drikkevandsressource samt regionale fordeling.
Siden 2010 har Maria arbejdet i ALECTIA A/S med grundvandsmodellering og grundvandsressourcer, og har i perioder været udstationeret i blandt andet Malaysia (2009), Ghana (2012) og Indien (2013). Alle projekter har haft vand som omdrejningspunkt. Maria er desuden IUG medlem.

Helle Munk Ravnborg
Helle Munk Ravnborg er seniorforsker ved DIIS, hvor hun beskæftiger sig med politisk økonomi i forhold til forvaltning af jord- og vandressourcer. Helle har en PH.D (1993) i social- og miljøplanlægning fra Roskilde Universitet. Hun har koordineret adskillige forskningsprojekter, herunder the Competing for Water programme, som fokuserer på konflikter og samarbejde i forbindelse med forvaltning af lokale vandressourcer (www.diis.dk/water) samt et forsknings-program omkring jordbesiddelse (ejerforhold) og økonomisk adfærd i Uganda.
Helle arbejder tillige som rådgiver i forskellige forskningsråd. og er desuden eksternt medlem af Danidas bevillingskomite.
Som en del af hendes personlige engagement i forhold til at promovere retfærdig, bæredygtig og inkluderende udvikling, har Helle siden 2013 været forkvinde for Mellemfolkelig Samvirke/Action Aid Denmark.

Mette Bloch Hansen
Mette Bloch Hansen er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet, med en Master i Internationale Udviklingsstudier og Offentlig Administration, og har omfattende viden indenfor international bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse og ligestilling, herunder den aktuelle post-2015 proces med  udvikling af nye globale mål. Mette har erfaring fra internationalt samarbejde og opgaver i adskillige udviklingslande og velafprøvede analytiske evner og strategisk forståelse erhvervet i forbindelse med ansættelse ved bl.a. UNDP’s Environment & Energy Group, 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling og Mellemfolkeligt Samvirke. Mette har bidraget i udvikling og implementering af programmer, policy arbejde og organisering af konferencer for eksperter og repræsentanter fra regeringer, FN og civilsamfund.

Kort om World Water Day

Baggrund
World Water Day blev etableret af FN’s Generalforsamling i 1993, og bliver hvert år markeret d. 22 marts med fokus på forskellige temaer. Perioden 2005 til 2015 er udnævnt af FNsGeneralforsamling til International Decadeof Action med overskriften "Water for Life".

Hvorfor sætte fokus på vand?
World Water Day sætter fokus på vand som en af verdens mest værdifulde ressourcer - uundværlig for menneskeheden og naturen.
I dag lider mange mennesker under problemer, som udspringer af mangel på adgang til rent vand.

Samtidig ville adgang til rent vand mange steder i verden være nøglen til en mere bæredygtig og retfærdig verden. Det handler om, hvordan vi i fremtiden forvalter globale og lokale vandressourcer retfærdigt og bæredygtigt.

World Water Day 2015
Meget passende er temaet for Verdens-Vand-Dag i år vand og bæredygtig udvikling, Water and SustainableDevelopment.Det handler med andre ord om, hvordan vand har betydning for områder, som må adresseres for at skabe en retfærdig og bæredygtig global udvikling. Det gælder f.eks. spørgsmål om fødevaresikkerhed, sundhed, lighed, økosystemer, energi, økonomisk udvikling, urbanisering, klima, m. m.

Udskriv Udskriv

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt