Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
I anledningen af FNs World Water Day d. 22. marts inviterende IUG og Rambøll til debat om, hvordan man sikrer rent vand til verdens fattige.
Hvidste du at
gennemsnitslevealderen er omkring 40 år i Sierra Leone hvilket er et af verdens korteste
Rambøll og IUG markerer World Water Day, fordi adgang til rent drikkevand er en menneskeret

Hvor mange gange har du brugt rent vand i dag?

Tænk efter: du har måske startet dagen med at brygge kaffe eller lavet en kop te, måske tager du endda et glas vand til - et glas koldt, klart, rent, vand – direkte fra hanen. Det er hverken forurenet eller inficeret, og du har direkte, og nem, adgang til det. For milliarder af mennesker er adgangen til rent drikkevand, fortsat ikke en selvfølge.

Det anslås at 1.8. milliarder mennesker verden over konsumerer vand der er fækalt forurenet. Ca. 3.5. mennesker dør årligt på grund af manglende adgang til vand, sanitet og hygiejne. Hver 20. sekund dør der et barn grundet dårlig sanitet. Det skal vi gøre noget ved!

Derfor satte Ingeniører uden Grænser, IUG, i anledningen af FNs World Water Day d. 22. marts fokus på emnet. I samarbejde med Rambøll inviterende IUG Grundfos, UNEP-DHI (FNs Miljøprogram) og Poul Due Jensens Fond til debat om, hvordan man sikrer rent vand til verdens fattige. Arrangementet fandt sted d. 16. marts og bød Rambølls ansatte, andre fagfolk, studerende og interesserede til debat og vidensudveksling i, hvordan man bærerdygtigt garanterer rent vand til befolkningen i udviklingslandelande.

Der skal ikke hurtige løsninger til - løsningerne skal fungere for lokalbefolkningen, og de skal være bæredygtige. I mange landsbyer verden over går kvinder og oftest børn – mange kilomenter for at hente vand; vand som er forurenet. I andre tilfælde må børn bruge dagen på, at pumpe vand med en håndpumpe, i stedet for at gå i skole. Mange af de nuværende brønde er også dårligt konstrueret, at de potentielt er livsfarlige og forurenede. Men den rigtige teknologi og træning i vedligehold kan rede liv.

word water day 2016
Det var muligt at følge debatten via videolink fra Odense og Aarhus.

Temaet for mange af de spændende oplæg var derfor, dels FNs nye målsætninger om adgang til rent vand for alle, hvordan man nytænker de nuværende løsninger, og inddrager lokalbefolkningen i brugen af dem. Derfor skal der tænkes ‘business as unusual frem for business as usual’. Som NGO, virksomhed og donor må der tænkes i innovative løsninger, men i særdeleshed i bæredygtighed. Med dette fokus kunne IUG fortælle, hvordan man, ved implementeringen af ny teknologi: en geomembran som sopsamler grundvandsreserver, sikrer lokalbefolkningen i landsbyen Syongila, Kenya adgang til drikkevand under den 7 måneder lange tørkeperiode. Ligeledes berettede Grundfos om Lifelink sustainble water solutions - en nytænkende måde at sikre lokalbefolkningen i udviklingslande adgang til rent drikkevand – hvor en betalingsmodel er indtænkt. Rambøll præsenterede endvidere internationale projekter på vand og klimstilpasning.

Rambøll og IUGs markering af World Water Day var en stor succes og mundede ud i en paneldebat, hvor deltagerne diskuterede, hvordan vi fortsat sikrer verdens fattige adgang til rent drikkevand.

IUG takker Rambøll for værtskabet ved markering af Vandets Dag.

Materiale

Vil du hjælpe IUG med at hjælpe lokalbefolkningen i Sierra Leone?

IUG har sammen med vores lokale partner, Engineers without Borders - Sierra Leone (EWB-SL), arbejdet i Sierra Leone siden 2009, nærmere bestemt i Kenema-distriktet i det østlige Sierra Leone. Sammen har IUG og EWB-SL - i 26 landsbyer - etableret håndgravet brønde med håndpumper, bygget latriner og undervist de lokale landsbybeboer i basal sundhed og hygiejne samt i vedligehold af brønde og pumper. 
Men vi er slet ikke færdige. Vi udvider aktiviteterne inden for vand og sanitet så vi kan hjælpe endnu flere landsbyer i Sierra Leone og vi har brug for din hjælp. Læs mere om projektet og støt det her
 

Udskriv Udskriv

Støt IUG
- og rette til vand for alle

 

  Modtag IUGs nyhedsbrev

 

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt