Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Siden 2011 har Kurt Klitten været aktiv medlem af IUG og bidraget med en uvurderlig indsats for Ingeniører uden Grænser.
Hvidste du at
på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning
Månedens IUG'er

IUG's vandmand udvikler bedre metode til opsamling af vand i udtørrede floder

Ingeniører uden Grænsers fokus på rent vand og sanitet i verdens udviklingslande ville ikke være muligt uden hydro-interesserede frivillige ingeniører, som f.eks. Kurt Klitten, der pt. arbejder på at skaffe mere vand til et udtørret område i Kenya.

Af Martha Madsen, journalist

Ved togskinnerne mellem Østerport og Nørreport station i København ligger nogle imposante bygninger fra mellemkrigstiden, der engang var hjem for Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU), hvor Kurt Klitten studerede. I dag huser bygningerne De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor Kurt arbejder. Det ville dog være en fejl at tro, at Kurt ikke har rykket sig i de mellemliggende 50 år: Kurt har arbejdet på Sri Lanka, i Indien og i Ghana, hvor han gjorde rent drikkevand tilgængeligt for almindelige mennesker.

Han er en af Ingeniører uden Grænsers “vandmænd”.


Kurt Klitten

Fra byggeri til vand

Kurt er uddannet som civilingeniør med fokus på bygningsteknik. Han begyndte sin karriere i 1964 på DTH, hvor man havde oprettet et nyt fag – teknisk geologi. Kurt havde siden skoledagene interesseret sig for geologi, så det passede godt sammen, og de første år arbejdede han med geologiske opgaver i relation til større byggeri som motorveje.

I 1976 erklærede FN vandforsyning for et selvstændigt og højt prioriteret udviklingsområde, og Kurt så en mulighed for at komme ud og se verden. I 1969 havde han fået smag for at arbejde udenlands, da han i Izmir i Tyrkiet medvirkede ved forundersøgelser til byggeriet af en papirfabrik.

Kurt udviklede et kursus i hydrogeologi for ingeniører og udviklingsfolk, der skulle arbejde med vand. Han forstod, at det de fleste steder i Danmark var nemt nok at finde grundvand, men at betingelserne andre steder i verden nok ikke var lige så enkle. Danmarks udviklingsmyndighed, Danida, kunne se nytten af at få udviklet dansk knowhow om international hydrogeologi, og støttede derfor oprettelsen af kurset på DTU. Til gengæld for denne uddannelse af de medarbejdere, som Danida udsendte til udviklingsprojekter, kom Kurt med ud på opgaver rundt om i verden for derved at tilføre kurset relevante erfaringer.

Det blev i 1981 til et år på Sri Lanka som senior hydrogeolog på et stort Danida vandforsynings- og sanitetsprojekt. I 1990 tog Kurt og familien til Tamil Nadu i Indien og blev i to år, og senest har Kurt arbejdet som programkoordinator på Danidas vandsektorprogram i Ghana fra 1999 til 2003.

Alle steder var opgaven at være med til at skabe adgang til rent drikkevand for de mennesker, der bor i landet. En sådan adgang er grundlæggende for at skabe udvikling - rent vand samt forbedrede sanitære forhold betyder alt andet lige raske mennesker, og forbedring af menneskers sundhedstilstand øger deres arbejdsindsats, og således også børns indlæringsevne.

Membraner giver mere vand til brønde nær udtørrede floder

Alt dette u-landsarbejde førte i 2011 Kurt til Ingeniører uden Grænser (IUG). Mulighederne for igen at blive udsendt var efterhånden ”tørret ud, men det var Kurts interesse for vandprojekter ikke.

IUG har netop fået støtte til et eksperimentelt vandprojekt i Kenya, som Kurt har fået ideen til. Det drejer sig om at anvende en geomembran-dug som barriere til opsamling af grundvand i sandlag i udtørrede floder. Sådanne underjordiske barrierer er hidtil blevet bygget af ler, men det er et stort arbejde dels at udgrave den rende i sandlaget, hvor leret så skal fyldes ned, og dels at grave og transportere leret hen til floden. I stedet for ler er det hensigten blot at placere en geomembran-dug på den ene skråning i den udgravede rende i sandlaget, og så tilbagefylde sandet.

Mange steder i Afrika, og således også i Kenya, udtørrer floderne i perioderne mellem regntiderne. I disse perioder skaffer landsbyerne langs de udtørrede floder sig deres vand fra håndgravede huller på steder, hvor bunden af floden består af sand. Men gradvist i løbet af tørtiden vil vandet i sandlagene synke, og hullerne skal derfor graves stadig dybere for til sidst de fleste steder helt at være uden vand.

Men netop nedgravning af en underjordisk barriere på tværs af floden kan forhindre at vandet i sandlaget forsvinder.

Kombineres en underjordisk barriere med at der bygges en brønd ”på land” nær floden, men placeret opstrøms barrieren, så vil brønden kunne have vand hele året som følge af opsamlingen af grundvand i sandlaget i floden. Det kræver blot, at brøndens bund ligger dybere end bunden af sandlaget i floden, samt at brønden har forbindelse til sandlaget gennem en gravet, men sandfyldt rende fra flodbunden og ind til brønden.

Endelig kan brønden forsynes med en solenergi-drevet pumpe, som pumper vandet op til en PVC-tank i landsbyen, hvorfra vandet så kan hentes. Beslutning om at etablere denne facilitet bliver dog først truffet, når det er blevet dokumenteret, at geomembran-barrieren virker efter hensigten, og at der nu vil være tilstrækkelig med vand året rundt i sandlaget oven for barrieren.

Pensioneret, men stadig aktiv og engageret

Projektet udføres i samarbejde med Erik Nissen-Petersen, en dansk ”vandmand”, som har boet i Kenya og arbejdet med vand i lokalområdet siden 1974. Projektet gennemføres ved en lokalitet ved floden Uaani nær Kitui øst for Nairobi, og involverer en gruppe af de lokale studerende fra universitetet (SEKU) i Kitui. Derved sikres det, at knowhow bliver forankret lokalt, og at den kan videreføres af kommende kenyanske vandingeniører.

Kurt Klitten har faktisk været pensioneret siden 2005, men er stadig tilknyttet GEUS som adjungeret seniorforsker, ligesom han heller ikke kan ikke holde sig fra u-landsarbejdet.

“Det har været spændende og eventyrligt,”, fortæller Kurt. “Du møder andre udfordringer og kulturer, lærer en anden måde at leve på. Men du lærer også at sætte pris på livet her i Danmark.”

Læs mere om vandprojektet i Kenya, som Kurt Klitten er engageret i, og se videoen, hvor partner Erik Nissen-Petersen fortæller om fordelene ved geomembran-præpererende flodlejer

 
Udskriv Udskriv

bliv frivillig i IUG

Vil du være frivillig?

Læs mere om at være frivillig i IUG

Se hvad vi søger hjælp til netop nu

Julegaver med mening

Giv en ingeniør
Gennem Ingeniører uden Grænser kan din virksomhed i år give verdens fattige en julegave.

Læs mere om, hvordan du og din virksomhed kan støtte IUG's arbejde.

Følg IUG på

Følg IUG på LinkedIn

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt