Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
GIS-gruppen hos IUG arbejder med GIS (Geografisk informationssystem) - et omfattende værktøj, som anvendes til at bearbejde og visualisere forskellige typer geografisk refereret data.
Hvidste du at
mere end 8000 mennesker ikke har adgang til elektricitet på Vestbredden? IUG samarbejder med den palæstinensiske søsterorganisation om et sol– og vindenergi-projekt
GIS-Event 30. marts 2016 – Geografisk Institut

GIS og rumlige analyser i en humanitær kontekst: Optimér dine projekter med GIS og Geodata

Ingeniører Uden Grænsers GIS-gruppe afholdt temaaftenen ’GIS og rumlige analyser i en humanitær kontekst’ på Geografisk Institut i København 30. marts.

Den relativt nydannede GIS-gruppe hos IUG ’Spatial Task Force’ arbejder med GIS (Geografisk informationssystem) - et omfattende værktøj som anvendes til at bearbejde og visualisere forskellige typer geografisk refereret data. 
GIS er yderst anvendeligt i flere forskellige faser af udviklingsprojekter - til kortlægning, analyse og visualisering.
I mange af de regioner hvor IUG har deres aktiviteter, er data og kort mangelfulde, utilgængelige eller ikke-eksisterende - her kan GIS skabe stor værdi for projekterne. 
Til eksempel kan placeringen af brønde og latriner optimeres på baggrund af data om, hvor mange beboere hver husstand i en landsby indbefatter, placeringen af husene samt områdets topografi. Denne information medvirker til at kvalitetssikre projekterne og øge bæredygtigheden. 
I IUGs miljøprojekt i Bolivia undervises lokalbefolkningen og partnere i brugen af open-source GIS-værktøjer som et led i samarbejdet om, at udvikle en kommunal miljøplan. 

Lea Dyrholm Hansen og Sune Due Møller fra Informi-GIS fortalte om de forskellige funktioner og anvendelser af ArcGIS platformen og de tilhørende apps; en platform som giver stor fleksibilitet i forhold til feltarbejde og vidensdeling. ESRI, udvikleren af ArcGIS, har igennem mange år samarbejdet med NGO’er. Blandt andre har ESRI arbejdet med WHO i oprettelsen af en åben dataportal med geografiske analyser og kortlægning af Ebola-epidemien i Vestafrika 2014-2015. 

Søren Rolin fra NIRAS fortalte om virksomhedens anvendelse af droner. Dronerne bliver til eksempel brugt i forbindelse med et UNDP-finansieret projekt om kystsikring og naturgenoprettelse i Gambia, hvor data om blandt andet topografi ikke var tilgængelig førhen. Derfor var dronerne i kombination med forskellige typer sensorer et værdifuldt værktøj til dataindsamling. Rolin berettede om droners fremtidig betydning, og hvordan arbejdet med disse både byder på nye muligheder, men også udfordringer.

Til slut holdt Rasmus Fenger Nielsen fra DHI GRAS oplæg om, hvordan satellitbilleder kan bidrage til skabelsen af overblik i projekter. I et konkret eksempel fra den lille østat Timor Leste i Østasien, anvendtes satellitdata med ned til 50 centimeters nøjagtighed, hvilket gav en stor fordel ved opførelsen af en ny hovedvej.

Aftenens oplæg forsikrede, at GIS og rumlige analyser kan spille en endnu større rolle i fremtidige projekter. IUG er derfor ved at søge midler til, at samarbejde med GIS i indsamlingen af data om miljøproblemer i en landkommune i Bolivia.

Med over 60 tilmeldte, og endnu flere på venteliste, var der fuldt hus i auditoriet på Geografisk Institut.

IUG takker Geografisk Institut for at stille lokalet til rådighed. 
 

 

Udskriv Udskriv

  Modtag IUGs nyhedsbrev

 

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt