Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
Kornopbevaringsprojekt, Kenya
Vidste du at...

de voldsomme oversvømmelser i Pakistan i 2010, jævnede 800.000 huse med jorden? IUG har i samarbejde med DM Aid udført et genhusningsprojekt

Fødevaresikkerhed

IUGs projekter på fødevaresikkerhed skaber fundamentet for at verdens fattige og særligt udsatte sikres adgang til daglig sund kost, samt et indkomstgrundlag til forsørgelse af dem selv og deres familier.

Med fokus på ejerskab og bæredygtighed udvikles der innovative løsninger til at møde udfordringer og behov på lokalt plan. Implementering af løsninger involverende vand og solenergi er desuden en del af IUGs projekter på fødevaresikkerhedsområdet, hvorfor der indgås tæt samarbejde med IUGs øvrige tematiske netværk.

IUGs kompetencer og indsatsområder indenfor fødevaresikkerhed

  • Konstruktion af nødvendige faciliteter, herunder f.eks. en væg ”growing wall” til dyrkning af høj værdi afgrøder
  • Kvalitetskontrol
  • Optimering af værdikæder fra mark til marked
  • ”On the job training” af lokalbefolkning i operation, produktion og marketing og vedligehold med det klare sigte at det skal være bæredygtig
  • Undervisning i sundhed og ernæring
  • Reduktion i tab af høst
  • Etablering af bæredygtige køle- og opbevarings-muligheder til høst og fødevare
  • Sikring af indkomst-grundlag
  • Udvikling og understøttelse af konkurrence- dygtigt marked for lokale producenter

 

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder


IUG arbejder med professionelle partnere, regionale og lokale myndigheder, lokalsamfund samt lokalbefolkningen og andre NGO'er. IUG støtter professionelle partnere med tekniske vurderinger, kapacitetsopbygning, teknisk design, uddannelse samt regelmæssig sparring på rapporter foruden opfølgende besøg. 

IUG bistår den lokale partner igennem teknisk ekspertise hvor dennes evner ikke er tilstrækkelige, hvorved IUGs partnere opnår støtte til forbedring af faciliteter og kapacitetsopbygning, samt støtte til at opnå et indkomstgrundlag for lokalsamfundet.

Tovholder for det fagtematiske netværk  Fødevaresikkerhed: Ole Stokholm Jepsen  

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Fødevaresikkerhed.

FN: Stop sult

 

Sikker adgang til mad, afskaffe sult, opnå fødevaresikkerhed, en bedre kost og fremme bæredygtigt landbrug. Adgang til tilstrækkelig og nærende mad er en menneskeret, som ethvert land har pligt til, at sikre sine borgere. Læs mere

 FNs 2. Verdensmål der skal forandre vores verden.

FN: Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtig forbrug og produktion indebærer en effektiv udnyttelse af ressourcer, samt hensyntagen til de økosystemer, der er afgørende for en reduceret påvirkning og sikker levering af farlige kemikalier. Det betyder ikke kun miljømæssige fordele, men også sociale og økonomiske fordele, såsom øget konkurrenceevne, industriel udvikling på det globale marked, øget beskæftigelse og mere sundhed og dermed reduceret fattigdom. Læs mere

FNs 12 Verdensmål der skal forandre vores verden.