Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Mange mistede deres hjem under oversvømmelserne i Pakistan i 2010. Sammen med de lokale bygger IUG halmhuse til oversvømmelsesofrene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvidste du at
IUG har hjulpet 5000 mennesker i Sierra Leone, så de i dag har adgang til rent drikkevand
Partnerskab

Et partnerskab giver et samarbejde med en international hjælpeorganisation, der primært retter sig mod den tekniske del af udviklingsprojekter og den tilhørende implementering i civilsamfundet. Gennem partnerskabet medvirker firmaet direkte til at afhjælpe nød og fattigdom og forbedre sundhedstilstanden i 3. verdens lande og dermed styrke sin CSR kredit.

Et partnerskab muliggør at medarbejdere direkte kan engagere sig i nødhjælpsprojekter muligvis medfinansieret af virksomheden i samarbejde med IUG. Medarbejderne involveres i samarbejde med IUG medlemmer og lokale partnere omkring assistance til fattige mennesker i fattige lande. Det skaber en øget forståelse og entusiasme at arbejde for en bedre og bæredygtig verden uden ulykker og nød. 
 
Virksomheden vil endvidere kunne udbygge sine kontakter til de grupper af studerende, der også deltager i IUGs projekter. Deltagelse i IUGs arbejde kræver selvstændighed og handlekraft samtidig udvikler medarbejderen sine kompetencer og lederegenskaber. Igennem partnerskabs aktiviteter udvider medarbejderne deres internationale ekspertise.
Alt arbejde for IUG er i princippet ulønnet, men rejser og alle lokale omkostninger bliver dækket.
 


Partnerskab i Praksis

Et IUG partnerskab er baseret på, at en kreds af medarbejdere ønsker at deltage aktivt i bistandsarbejde, og succesen af samarbejdet afhænger af virksomhedens evne til at motivere medarbejderne til at deltage.
 
Sammen med IUG nøglepersoner danner medarbejderne en egen firmagruppe, der selvstændigt arbejder med en eller flere projekt idéer, udformer projekter, etablerer lokalt samarbejde, deltager i marken og rapporterer om deres aktiviteter til firmaet og andre.
 
Virksomhedsgruppens medlemmer bliver inviteret til at deltage i IUGs andre arbejdsgrupper og kan i den forbindelse være med til at præge IUGs aktiviteter generelt.
 
Partnerskabet etableres med gensidige link på hjemmesider, omtale i IUGs præsentationsmateriale, årsberetning mv.
Udskriv Udskriv
Mange virksomheder og fonde støtter IUGs arbejde
Se hvilke virksomheder og fonde der allerede støtter vores arbejde

Har du spørgsmål til IUG's støttemuligheder?

Kontakt
Sekretariatschef
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt