Støt IUG
Kontakt Bliv medlem
IUG har bistået med kapacitetsopbygning efter to massive jordskælv i Nepal 2015

Beredskabs- og katastrofeindsats

IUGs engagement på beredskab bidrager med teknisk viden og kapacitetsopbygning til katastrofeområder. Beredskabsgruppen bistår andre ngo’er i alle faser af nødhjælpsindsats gennem tilvejebringelse af tekniske løsninger.  IUG sender generelt ikke frivillige ud i første fase af en katastrofe men sekunderer kompetencer ind i andre og stører organisationer hvor de har behov. IUGs kompetencer og indsats kommer langt mere i spil i de umiddelbare og efterfølgende faser af en katastrofe.

Beredskabsgruppen yder assistance til områder der defineres af indsatsnødvendighed i et kortsigtet og langsigtet perspektiv. IUGs indsats på kortsigtet perspektiv sikrer de nødvendige aktiviteter umiddelbart efter en katastrofe, hvor langsigtet aktiviteter sikrer stabilisering af lokalsamfundet gennem genopbygning og udvikling af de ramte områder.  

Med udgangspunkt i vand og sanitet, genhusning og affaldshåndtering sikrer IUG basale livsvilkår efter en natur eller menneskeskabt katastrofe. IUG sætter fokus på værdien af forebyggende beredskabsarbejde så lokalbefolkninger i udsatte områder af verdenen, står rustet til at møde f.eks. klimaforandringers effekt på lokalt hold.

IUG søger også, hvor det er relevant at arbejde målrettet med forebyggende beredskabsarbejde, således at mindre lokalsamfund står bedre rustet til at imødegå de konsekvenser af klimaforandringer som mange fattige samfund udsættes for i stadigt stigende grad.


IUGs indsats på langsigtet aktiviteter

  • Planlægning og styring af genopbygningsarbejde
  • Affaldshåndtering, herunder bæredygtig genanvendelse af brokker fra ruiner
  • Identificering af relevante lokale partnere
  • Projektledelse og monitorering af genopbygningsarbejde
  • Træning af lokale aktører i genopbygning og vedligehold
  • Træning af lokalbefolkningen i katastrofeberedskab

IUGs indsats på kortsigtet aktiviteter                                                                             

  • Skadesvurdering af bygning og infrastruktur
  • Affaldshåndtering
  • Etablering af shelters
  • Adgang til vand og sanitære forhold

Samarbejdspartnere samt arbejdsmetoder

Idet IUGs beredskabsgruppe er engageret direkte af andre  ngo’er og nødhjælpsorganisationer, ses disse, samt de lokalsamfund som søger assistance, som primære samarbejdspartnere. IUGs beredskabsgruppe bistår med gratis teknisk assistance igennem IUGs frivilliges tekniske kompetencer, pålidelighed samt tværfaglige erfaringer. IUGs frivillige søger at overføre løsninger og viden, som forbedrer og styrker levevilkårene for de ramte lokalsamfund.

 

Tovholder for det fagtematiske netværk Beredskab: Erik Krogh Lauritzen

Kontakt IUGs sekretariat: kontakt@iug.dk, hvis du ønsker at blive en del af IUGs tematiske netværk Beredskab.

Se alle beredskabs- og katastrofeindsatsprojekter

Vil du være frivillig?