Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvidste du at
ved at være frivillig i IUG er du med til at arbejde for FNs 2015 mål, som skal give mennesker i udviklingslande et bedre liv
Bliv frivillig

Ingeniører uden Grænser søger jævnligt frivillige, der vil bidrage til organisationens arbejde. Her kan du se hvilke opgaver, som vi lige nu mangler frivillige til.

Hvis du gerne vil være aktiv med løsning af andre opgaver, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for at høre om mulighederne.

Læs mere om hvad det vil sige at være frivillig i IUG.

 

IUGs Frivillige Stillinger:


IUG søger seniorkoordinator blandt IUGs medlemmer

 

Har du som senior lyst til at bringe IUGs store pool af seniorerfaring i spil i IUGs projekter og aktiviteter med partnere i Syd, så se her:

Er du senior og har du som aktiv og frivillig i IUGs virke lyst til at være med til at sætte rammerne for, at alle IUGs seniorer kan få mulighed for at sætte deres enorme erfaring og viden i spil, så bliv en del af teamet på sekretariatet der løfter dette. Vi tænker, at du bliver en integreret del af teamet på kontoret, og en gang eller to om ugen kan komme og være en del af teamet på IUGs kontor på Sankt Annæ Plads.

Har du mod og lyst og tænker du at en stor kontaktflade med IUGs seniorer lige er dig, så kontakt: sekretariatschef Dorte Lindegaard Madsen på dlm@iug.dk / telefon 50 59 94 06

 

Vedkommende kommer til at være lead på følgende opgaver:

· Vejledning og støtte i udformning af aktiviteter under program i samarbejde med IUGs seniorer

· Aktiviteter omkring oplysning og promovering af programmet i IUG regi og blandt andre seniornetværk (vi skal rundt i landet i forår 2017 og fortælle om det nye seniortiltag og der skal du med)

· Kontakt og håndtering af program i forhold til donorer

· Donorkontakt: Forhandling med donorer til området, Fremsendelse af godkendelsesgrundlag og afrapportering på de enkelte aktiviteter under program - til IUGs bestyrelse og donor. 

· Rejseforberedende aktiviteter - bestilling af rejser, udbetaling af rejsemidler, kontrol af afregning, og forberedende briefing om sikkerhed på rejse og ansøgning om visa

Læs mere 

 

Hvem er vi:

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation, som under mottoet ”hjælp til selvhjælp” søger at skabe bæredygtige lokalsamfund med udgangspunkt i de respektive lokalbefolkningers aktuelle situation, som oftest afspejler dyb fattigdom. 

Arbejdet er ulønnet, men det vil give dig en oplagt mulighed for at sætte din erfaring og viden i spil for verdens fattige, og du vil kunne bidrage til at udvikle vital vidensdeling fra danske tekniske fagfolk til lokalsamfund i syd. Du vil ligeledes kunne blive en del af nogle utroligt givende og fagteknisk interessante netværk og bringe din erfaring i spil til fordel for vigtige humanitære formål.

Arbejdstiden må påregnes at være omkring 5  timer om ugen, men vil afhænge af hvilke presserende opgaver der er, samt din lyst til at engagere dig i organisationens arbejde. Møder ligger primært om aftenen efter kl. 17.00.   

Har dette fanget din interesse, så send et kort skriv om dig selv til dlm@iug.dk eller kontakt vores sekretariat på 70 27 40 06 for at få mere information.

 

Praktikant til IUG til mediedesign- og produktion samt medieanalyse 

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation som er i konstant udvikling. IUGs medlemmer og aktive frivillige lægger et kæmpe arbejde ude i verden for at forbedre levevilkårene for verdens fattigste og marginaliserede befolkningsgrupper; det arbejde og fantastiske fortællinger skal du være med til at formidle.  

IUG søger derfor en praktikant til at designe og producere grafisk og filmisk materiale til foråret 2017.

Praktik skal som udgangspunkt kunne give den studerende merit på sit studie, og det er et krav fra IUGs side, at indholdet for praktikken godkendes af studiemyndigheden på den studerendes uddannelsesinstitution. Tidsrammen for praktikken vil ligge op ad de krav, som stilles fra praktikantens uddannelsesinstitution.

Praktikopgaver:
Som praktikant vil du få tildelt et eller flere større afgrænsede projekter som bliver defineret særligt til dig. Der vil dog løbende kunne komme andre arbejdsopgaver som du skal være med til løfte af mere organisatorisk/administrativ karakter. I tæt sparring med kontoret vil du være ansvarlig for IUGs produktion og analyse af grafisk samt filmiske materiale. Som praktikant vil du få stort ansvar over egne arbejdsopgaver, og afslutte praktikken med et varieret udvalg af produkter til din portfolio. 

IUG tilbyder rådgivning og assistance gennem hele praktikperioden. Det er dog ikke muligt for IUG at tilbyde praktikanterne nogen form for økonomisk støtte under praktikforløbet.

Konkrete opgaver som du indgår i:
Den pågældende praktik vil have fokus på udarbejdelse af grafisk materiale så som: layout til IUGs årsberetning, design af flyvers og roll ups, produktion af små film, opgaver vil derfor afspejle dette:

 • Layout af IUGs årsberetning
 • Design af diverse grafiske materialer
 • Udarbejdelse af små film
 • Analyse af strategisk indsats på det grafiske område
 • Udarbejdelse af illustrationer
 • Udarbejdelse visuel identitet

Krav til praktikanten:
Praktikanten skal være studerende indenfor relevant uddannelsesområde.

 • Praktikanten er kreativ og har et skarpt æstetisk øje
 • Praktikanten skal være fortrolig med Adobes programmer, herunder: Photoshop, InDesign, Premiere Pro og Illustrator
 • Praktikanten skal være bosiddende i Danmark eller være studerende ved en dansk uddannelsesinstitution.
 • Praktikanten skal være medlem af IUG, før praktikanten påbegynder sin praktikperiode.
 • Praktikanten skal, grundet IUGs mødeaktivitet om aftenen, være fleksibel i forhold til arbejdstider og skal kunne lægge sit arbejdsprogram, så det følger IUGs relevante arbejdsgrupper
 • Skal kunne formulere sig i skrift og tale på engelsk

 

Ansøgning:
Ansøgning til den opslåede praktikplads skal indeholde selve ansøgningen, som beskriver den studerendes kvalifikationer i forhold til praktikopgaven og hans/hendes ideer til, hvordan praktikopgaven kan løses. Desuden skal ansøgningen indeholde et Curriculum Vitae og anden relevant dokumentation. Endvidere skal det oplyses, hvornår kandidaten har mulighed for at påbegynde praktik og den nødvendige varighed, som praktik skal have jf. kandidatens uddannelsesinstitution.

Ansøgningen til praktikpladsen sendes pr. mail i ét samlet dokument til praktik@iug.dksenest 7. februar.
Eventuelle spørgsmål rettes til IUGs sekretariatschef Dorte Lindegaard Madsen: dlm@iug.dk eller på telefon:70 27 40 06 

 

 

Om Ingeniører Uden Grænser

Med afsæt i den danske fagtekniske ressourcebase i bred forstand, er det IUGs mission at mobilisere solidaritet og virkelyst til at bistå nødlidende og fattige befolkninger med relevante tekniske løsninger. IUG søger at opbygge tekniske kompetencer og et fundament for befolkningen i vores samarbejdslande således, at denne bliver en aktiv agent for egen udvikling. IUG ser det som en central opgave at sikre den danske ressourcebases kendskab til udviklingsproblematikker generelt, og opbygge viden samt kapacitet til aktiv nedbringelse af fattigdom via implementering af relevante og bæredygtige projekter i et udviklingsperspektiv.

Udskriv Udskriv

Få besked når IUG søger frivillige

 
Informationsmøde om IUG  


D. 25. oktober

på Skt. Annæ Plads 16 - Kbh K.

 

 

Følg IUG på

Følg IUG på LinkedIn

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt