Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvidste du at
mere end 8000 mennesker ikke har adgang til elektricitet på Vestbredden? IUG samarbejder med den palæstinensiske søsterorganisation om et sol– og vindenergi-projekt
Seniorprogram: Styrken ligger i viden og erfaring

IUG lancerer nyt seniorprogram 

 

IUGs mission er blandt andet at: Opbygge viden og kvalifikationer i vores ressourcebase til at virke i en global udviklingssammenhæng – dette gør vi blandt andet via videnoverførsel og deling af erfaring imellem generationer.

Formuleringen af IUGs Seniorprogram er en kulmination på en længere proces, hvor blandt andet udvikling af IUGs strategi i 2014 og lancering af praktikordning i 2015 samler og konsoliderer IUGs fokus på videndeling med et humanitært fokus kombineret med videndeling imellem generationer. IUGs Seniorprogram sigter specifikt på at bringe IUGs seniormedlemmers mangeårige erfaring med fagtekniske projekter, i spil i forhold til IUGs humanitære virke.

IUGs Seniorprogram vil i dets udmøntning komplementere IUGs praktikprogram, hvor unge studerende eller nyuddannede, som en del af deres faglige udvikling i IUG regi, tilknyttes en seniormentor. Mentor bistår dels i praktikantens forberedelser til praktik, men forestår også introduktion og videnoverførsel i felten. IUG ser tillige Seniorprogrammet som et vigtigt element i at sikre videndeling imellem nord og syd, og til helt konkret at opbygge kompetencer i syd med afsæt i IUG seniorers mangeårige professionelle virke. Seniorprogrammet er derfor i sin formulering et vigtigt redskab i udmøntning af IUGs virke og mission.

 

                                                                               Læs mere 

 

Ny koordinator for seniorprogrammet i IUG, Svend Aage West

 

Er du interesseret i IUGs seniorprogram eller ønsker du at ivde mere, kontakt da Svend Aage på: saw@iug.dk

Som koordinator for IUGs Seniorprogram vil Svend Aage stå i front for at sikre IUGs seniormedlemmers aktive deltagelse i IUGs virke. IUGs Seniorprogram har som hovedmålsætning at sikre mulighed og optimale rammer for IUGs seniormedlemmers frivillige humanitære virke. Med Seniorprogrammet ønsker IUG at sikre den store pool af international projekt- og ledelseserfaring fra IUGs seniormedlemmers mangeårige professionelle virke, og at dette kommer til nytte i organisationens virke - både eksternt i forhold til videndeling med Syd, men også internt med opbygning af kapacitet hos den yngre medlemsskare, bl.a.  ved at komplementere IUGs praktikprogram, hvor unge studerende eller nyuddannede, som en del af deres faglige udvikling i IUG regi, tilknyttes en seniormentor.

Er du interesseret i IUGs seniorprogram eller ønsker du at vide mere, kontakt da Svend Aage på: Senior@iug.dk

                                                                               IUG seniorer i felten 

 

 

     

 

 

 

 
 
Udskriv Udskriv

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt